Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2013, Cilt 3, Sayı 3

Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Orijinal Araştırma
Yükseköğretimde Akademik Özgürlük
Tokay GEDİKOĞLU
DOI: 10.5961/jhes.2013.074
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Serbest Piyasa, Bütçe ve Rekabet: Üniversitelerde Piyasa Yönelimli Yeniden Yapılanma İhtiyacı
Mustafa ACAR, Hüsnü BİLİR
DOI: 10.5961/jhes.2013.075
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Accreditation and Quality Assurance in Post Secondary Education in the Kingdom of Saudi Arabia
Abdullah ALMUSALLAM
DOI: 10.5961/jhes.2013.076
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Building Congruence Between Internal Quality Assurance and External Quality Assessment: The Algerian Experience
Mohamed MILIANI
DOI: 10.5961/jhes.2013.077
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Üniversite Akademik Personelinin Psikolojik Dayanıklılık ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki
Gamze ÜLKER TÜMLÜ, Ergün RECEPOĞLU
DOI: 10.5961/jhes.2013.078
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Doktora Eğitimi ile İlgili Yaşanan Zorluklar ve Baş Etme Stratejileri: Durum Çalışması
Zeynep Medine ÖZMEN, Funda AYDIN GÜÇ
DOI: 10.5961/jhes.2013.079
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyon Etkinliklerine Katılımlarındaki Sosyolojik Etkenler ve Yapısal Kısıtlamalar
Metin KILIÇ, Gülden ŞENER
DOI: 10.5961/jhes.2013.080
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Fakülte Yaşamının Niteliğine İlişkin Memnuniyet Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Servet ÖZDEMİR, Ali Çağatay KILINÇ, Zeki ÖĞDEM, Emre ER
DOI: 10.5961/jhes.2013.081
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Öğretmen Adaylarının Olumlu Sosyal ve Saldırgan Davranış Eğilimlerinin İncelenmesi
Özlem GÖZÜN KAHRAMAN, Gökçe KURT
DOI: 10.5961/jhes.2013.082
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme Becerileri
Yalçın KANBAY, Özgür ASLAN, Elif IŞIK, Nurhayat KILIÇ
DOI: 10.5961/jhes.2013.083
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Şu ana kadar web sayfamız 48271538 defa ziyaret edilmiştir.