Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2015, Cilt 5, Sayı 1

Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Editörden
  Editör'den
Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

  Editorial
Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

Orijinal Araştırma
Eğitim Alanındaki Değişimler ve Hukuk Öğretimi: Bologna Süreci'ne Dayalı Örnek İnceleme
Yüksel KAVAK, S. Sadi SEFEROĞLU, Kübra ATALAY KABASAKAL, Zeynep ŞEN, Gonca ULUDAĞ
DOI: 10.5961/jhes.2015.104
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Dünyada Yükseköğretimin Finansmanına İlişkin Eğilimler ve Türkiye için Öneriler
Türker KURT, Sedat GÜMÜŞ
DOI: 10.5961/jhes.2015.105
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Türkiye ve İngiltere Yükseköğretimindeki Uluslararasılaşma Politikalarına Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım
Mehmet ŞEREMET
DOI: 10.5961/jhes.2015.106
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

The Interplay Among Academic Self-Concept, Self-Efficacy, Self-Regulation and Academic Achievement of Higher Education L2 Learners
Özkan KIRMIZI
DOI: 10.5961/jhes.2015.107
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kadın Akademisyenlerin “Kadın Akademisyen Olma” ya İlişkin Algılarının Metaforlar Yoluyla İncelenmesi
Fatma BAŞARIR, Mediha SARI
DOI: 10.5961/jhes.2015.108
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Öğretim Üyelerinin Perfonmans Değerlendirme Sistemine Yönelik Tutumlarının Araştırılması
Murat ESEN, Dilek ESEN
DOI: 10.5961/jhes.2015.109
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Akademisyenlerin Yurt Dışı Burs ve Destek Programları Hakkındaki Görüşleri
M. Ertaç ATİLA, Ö. Faruk ÖZEKEN, Mustafa SÖZBİLİR
DOI: 10.5961/jhes.2015.110
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Türkiye'de Ebelik Mesleğinin Sorunlarına Akademik Bakışı Yansıtan Nitel Bir Çalışma
Sevil GÜNER, Mine YURDAKUL, Nalan YETİM
DOI: 10.5961/jhes.2015.111
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Öğretmen Adaylarına Göre Akademik Usulsüzlük Davranışları
Muhammet ÖZDEN, Döndü ÖZDEMİR ÖZDEN
DOI: 10.5961/jhes.2015.112
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

4+4+4 Eğitim Sistemi ile Sosyal Bilgiler Eğitiminde Ortaya Çıkan Kaotik Durumlar Hakkında Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri
Oğuzhan KARADENİZ, Melek ULUSOY
DOI: 10.5961/jhes.2015.113
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Şu ana kadar web sayfamız 45964502 defa ziyaret edilmiştir.