Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2015, Cilt 5, Sayı 2

Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Derleme
Bilim Ahlakı Normlarının Etik Temellendirilmesi: Bilim İnsanlarının Dışsal Sorumlulukları
Mehmet AKÖZER, Emel AKÖZER
DOI: 10.5961/jhes.2015.114
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Orijinal Araştırma
Faculty's Academic Intellectual Leadership: Predictive Relations with Several Organizational Characteristics of Universities
Barış USLU, Hasan ARSLAN
DOI: 10.5961/jhes.2015.115
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yönetim Bilişim Sistemleri Disiplininin Türkiye'deki Mevcut Durumu Üzerine Bir İnceleme
Serdar YARLIKAŞ
DOI: 10.5961/jhes.2015.116
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Profesörlerin Cinsiyetlerine göre ‘Bilim İnsanı, Akademisyen, Bilim Adamı ve Bilim Kadını’ Kavramlarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
Çiğdem APAYDIN, Mualla AKSU, Gamze KASALAK
DOI: 10.5961/jhes.2015.117
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yükseköğretimde Yeni Bir Yaklaşım: Öğrencilerin Ters Yüz Sınıf Yöntemine İlişkin Görüşleri
Zeynep TURAN, Yüksel GÖKTAŞ
DOI: 10.5961/jhes.2015.118
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Özel Eğitimde Bilgisayar Destekli Öğretim: Üç Durum Çalışması
İbrahim DOĞAN, Ömür AKDEMİR
DOI: 10.5961/jhes.2015.119
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Farabi Öğrencilerine göre Anadolu Üniversitesi'nin Kurum İmajı: Gelen Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma
Dilek MERİÇ, Nuray TOKGÖZ
DOI: 10.5961/jhes.2015.120
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ergen Eğitim Programının Riskli Sağlık Davranışları ve Sağlık Algısına Etkisi
Meltem KÜRTÜNCÜ, Müge UZUN, Ferruh Niyazi AYOĞLU
DOI: 10.5961/jhes.2015.121
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Öğrencilerinin Bireysel Kariyer Amaçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
Ezgi CEVHER
DOI: 10.5961/jhes.2015.122
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yükseköğretim Kurumlarında Dengeli Ölçüm Kartı Geliştirilmesi: Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Örneği
Hüseyin ERKUL, Feyza DEREKÖY, Sena ERDEN AYHÜN
DOI: 10.5961/jhes.2015.123
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Editöre Mektup
Temel Bilimlerin Öğrenci Çekmede Yaşadığı Zorluklar: Farklı Bir Perspektif Önerisi
Mehmet ŞEREMET
DOI: 10.5961/jhes.2015.124
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Şu ana kadar web sayfamız 48273156 defa ziyaret edilmiştir.