Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2015, Cilt 5, Sayı 3

Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Derleme
Bilim İnsanlarının Bilime Yönelik Sorumlulukları: Bir Etik Temellendirme Önerisi
Mehmet AKÖZER, Emel AKÖZER
DOI: 10.5961/jhes.2015.125
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Orijinal Araştırma
Türkiye'de 1992 Yılında Kurulan Devlet Üniversitelerinin Stratejik Planlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi
Aslı GÜNAY, Murat Ali DULUPÇU
DOI: 10.5961/jhes.2015.126
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Türkiye’de Hemşirelik Eğitiminin Durum Analizi: Sayılarla Hemşirelik Eğitimi (1996-2015)
Gülseren KOCAMAN, Havva ARSLAN YÜRÜMEZOĞLU
DOI: 10.5961/jhes.2015.127
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Hacettepe Üniversitesi Mezun İzleme Çalışması
Nagihan BOZTUNÇ ÖZTÜRK, Eren Halil ÖZBERK, Suzan Beyza KAPTI, Leyla YILMAZ FINDIK, Selahattin GELBAL, Yüksel KAVAK
DOI: 10.5961/jhes.2015.128
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Educational Leadership: Educational Development and Leadership Programs in Selected Countries and Pakistan
Iqbal M. KHAN, Usman KHALIL, Ifra IFTIKHAR
DOI: 10.5961/jhes.2015.129
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yüksek Lisans Başarısı ile Yüksek Lisansa Giriş Kriterleri Arasındaki İlişki: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Örneği
Sadık KILIÇ
DOI: 10.5961/jhes.2015.130
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Hayat Boyu Öğrenme Kurum Yöneticilerinin Hayat Boyu Öğrenme Kavramına İlişkin Görüşleri: Hayat Boyu Öğrenme için Bir Metafor Analizi
Soner DOĞAN, Cahit KAVTELEK
DOI: 10.5961/jhes.2015.131
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yeterlilik Açısından Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümlerinin Değerlendirilmesi
Yakup KESKİN
DOI: 10.5961/jhes.2015.132
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Mobil Artırılmış Gerçeklikle Anatomi Öğrenimine Yönelik Görüşleri
Sevda KÜÇÜK, Samet KAPAKİN, Yüksel GÖKTAŞ
DOI: 10.5961/jhes.2015.133
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Staj Eğitimi Hakkında Görüşleri: Gaziantep İli Örneği
Atınç OLCAY, İbrahim YILDIRIM, Metin SÜRME
DOI: 10.5961/jhes.2015.134
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Web 2.0 Uygulamalarının Eğitim Süreçlerine Etkisi: Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Örneği
Dilek KEKEÇ MORKOÇ, Cumhur ERDÖNMEZ
DOI: 10.5961/jhes.2015.135
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Elektrokimyada Geçerlik ve Güvenirliği Sağlanmış Kimya Başarı Testinin Geliştirilmesi
Tuğçe TUNÇ, Sibel KILINÇ ALPAT
DOI: 10.5961/jhes.2015.136
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Editöre Mektup
Yükseköğretimde Psikoloğun Değiş(mey)en Rolü
Neşe ALKAN
DOI: 10.5961/jhes.2015.137
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Şu ana kadar web sayfamız 45961833 defa ziyaret edilmiştir.