Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2016, Cilt 6, Sayı 1

Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Derleme
Türkiye'de Meslek Yüksekokullarının 2000'li Yıllardaki Gelişimi ve Mevcut Zorluklar
Durmuş GÜNAY, Mahmut ÖZER
DOI: 10.5961/jhes.2016.138
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Dünyada ve Türkiye'de Yükseköğretim Okullaşma Oranları ve Gelişmeler
Durmuş GÜNAY, Aslı GÜNAY
DOI: 10.5961/jhes.2016.139
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Üniversite-Toplum, Devlet, Piyasa/Sermaye İlişkileri Bağlamında Üniversite Özerkliği
Dicle ÖZCAN, Halil ÇAKIR
DOI: 10.5961/jhes.2016.140
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bir Etki Aracı Olarak Türk Yükseköğretiminin ‘Yumuşak Güç' Bağlamında İncelenmesi
Hilal BÜYÜKGÖZE
DOI: 10.5961/jhes.2016.141
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Astroloji Sözdebilimi ve Toplum için Yarattığı Tehditler Üzerine Bir Tartışma
Tevfik UYAR
DOI: 10.5961/jhes.2016.142
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Orijinal Araştırma
Türkiye'deki Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminde Kuram-Uygulama Bağlantısı
Gülsen ÜNVER
DOI: 10.5961/jhes.2016.143
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Üniversite Mezuniyet Notları ve Dönüşüm Tablolarında Yaşanan Kaos
Yeşim ÖZER ÖZKAN
DOI: 10.5961/jhes.2016.144
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yükseköğretim Kurumlarındaki Yöneticilerin Girişimci Üniversite Algılamalarında İş ve Örgüt Psikolojisinin Etkisi
H. Tezcan UYSAL, Kahraman ÇATI
DOI: 10.5961/jhes.2016.145
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Uzaktan Eğitimde E-Değerlendirme Üzerine Öğrenci Algıları
Emine CABI
DOI: 10.5961/jhes.2016.146
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Türki Cumhuriyetlerden Türkiye'ye Gelen Yükseköğretim Öğrencilerinin Akademik ve Sosyal Beklentilerinin Karşılanma Düzeyi
Mirgül ENTERİEVA, Ferudun SEZGİN
DOI: 10.5961/jhes.2016.147
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Success Rate Analysis of Academic Support Program Participants
Huriye ARIKAN
DOI: 10.5961/jhes.2016.148
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Editöre Mektup
  Avrupa Yükseköğrenim Alanında Kalite Güvencesi Standartları ve Yönergeleri
Metin TOPRAK, Deniz US, Mehmet ŞENGÜL
DOI: 10.5961/jhes.2016.149
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Şu ana kadar web sayfamız 48271041 defa ziyaret edilmiştir.