Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2017, Cilt 7, Sayı 1

Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Orijinal Araştırma
Harita (Geomatik) Mühendisliği Öğretim Üyelerinin Bölüm, Eğitim ve Öğrenci İlişkileri Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Tahsin BOZTOPRAK, Osman DEMİR, Yakup Emre ÇORUHLU
DOI: 10.5961/jhes.2017.178
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Akademik Yükseltme ve Atama Sürecine Yönelik Öğretim Üyesi Görüşleri
Engin DEMİR, Cennet GÖLOĞLU DEMİR, Mehmet Çağatay ÖZDEMİR
DOI: 10.5961/jhes.2017.179
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Araştırma Görevlilerinin Meslek Tercih Nedenlerinin İkili Karşılaştırma Yöntemi ile Ölçeklenmesi
Nermin KIBRISLIOĞLU UYSAL
DOI: 10.5961/jhes.2017.180
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Stratejik Planlamanın Önemli Bir Girdisi Olarak Öğrenci Memnuniyetinin Ölçümü: Dokuz Eylül Üniversitesi Örneği
Aysun KAPUCUGİL İKİZ, Muhammet DAMAR, Güzin ÖZDAĞOĞLU, Cenk ÖZLER, Yasemin ARBAK, Pınar TUNCEL, İlgi KARAPINAR, Recep YAPAREL
DOI: 10.5961/jhes.2017.181
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Amaçları ve İşlerliği ile Yükseköğretimde Farabi Değişim Programı: Öğretmen Adaylarının Gözünden bir İnceleme
Orhan KUMRAL, Abdurrahman ŞAHİN
DOI: 10.5961/jhes.2017.182
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Örgütsel Çekicilik ve Algılanan Birey-Örgüt Uyumu İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine bir Araştırma
Hilal BÜYÜKGÖZE, Şefika Şule ERÇETİN
DOI: 10.5961/jhes.2017.183
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Öğretmen Adaylarının Gelecekteki Derslerinde Etkileşimli Tahta Kullanma Niyetlerine Yönelik Model Önerisi
Özlem BAYDAŞ, Rabia Meryem YILMAZ
DOI: 10.5961/jhes.2017.184
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Türk Üniversitelerindeki Uluslararası Öğrencilerin Yükseköğretim Taleplerini Etkileyen Etkenlerin İncelenmesi
Somayyeh RADMARD
DOI: 10.5961/jhes.2017.185
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ders Değerlendirme Sürecinde Öğrenci Geribildirim Sisteminin Tasarımı: Dokuz Eylül Üniversitesi Örnek Olay Çalışması
Muhammet DAMAR, Aysun KAPUCUGİL İKİZ, Güzin ÖZDAĞOĞLU, Cenk ÖZLER, Yasemin ARBAK, Pınar TUNCEL, İlgi KARAPINAR, Recep YAPAREL
DOI: 10.5961/jhes.2017.186
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Türkiye’deki Hemşirelik Lisans Programlarının Web Sayfalarında Bologna Sürecinin Yansımaları
Tuğçe TÜRTEN KAYMAZ, Şahika ŞİMŞEK ÇETİNKAYA, Elif BAKIR, Yeter Sinem ÜZAR ÖZÇETİN, Şenay GÜL, Nilay ERCAN ŞAHİN, Fatma USLU ŞAHAN, Seher BAŞARAN, Zahide TUNÇBİLEK
DOI: 10.5961/jhes.2017.187
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Uyumları
Necmi GÖKYER
DOI: 10.5961/jhes.2017.188
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Evaluating the Attitudes of Prospective Elementary School Mathematics Teachers Towards Postgraduate Education in Turkey and Other Components with Fuzzy Logic
Elif BAHADIR
DOI: 10.5961/jhes.2017.189
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yükseköğretimde Çekirdek Program
Nurdan KALAYCI, Elif İLHAN
DOI: 10.5961/jhes.2017.190
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

The Use of Discourse Markers in the Writings of Turkish Students of English as a Foreign Language: A Corpus Based Study
Semahat AYSU
DOI: 10.5961/jhes.2017.191
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

2006’dan Sonra Kurulan Üniversitelerde Rektörlerin 2023 Hedefleri
Süleyman DOĞAN
DOI: 10.5961/jhes.2017.192
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sosyal Bilimler Enstitülerinin Lisansüstü Eğitimin Niteliğini Artırmadaki Rolü
Yılmaz TONBUL
DOI: 10.5961/jhes.2017.193
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Teknoloji Nedir? Felsefi Bir Yaklaşım
Durmuş GÜNAY
DOI: 10.5961/jhes.2017.194
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Şu ana kadar web sayfamız 48271300 defa ziyaret edilmiştir.