Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2017, Cilt 7, Sayı 2

Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Derleme
Aktif Vatandaşlıktan Dünya Vatandaşlığına: Bir Dünya Üniversitesi Önerisi
Jan MASSCHELEIN, Maarten SIMONS
DOI: 10.5961/jhes.2017.195
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Türkiye’de Yükseköğretimde Uluslararasılaşmanın Son On Beş Yılı
Mahmut ÖZER
DOI: 10.5961/jhes.2017.196
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yükseköğretim Tarihi İçerisinde Zonguldak Maden Tatbikat (Başçavuş) Mektebi (1937-1940)
Hasan ÖZER, Kamuran KARABALIK
DOI: 10.5961/jhes.2017.197
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Türkiye’deki Diş Hekimliği Fakülteleri Akreditasyona Ne Kadar Hazır?
Yegane GÜVEN
DOI: 10.5961/jhes.2017.198
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Üniversitelerin Sıralanma Ölçütleri ve Türkiye Üniversiteleri için Öneriler
Necdet KONAN, Salih YILMAZ
DOI: 10.5961/jhes.2017.199
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Batı Medeniyetinde Üniversite Kurumunda Yaşanan Dönüşümü Anlamak: Metodolojik Bir Okuma Denemesi
Mehmet YAVUZ
DOI: 10.5961/jhes.2017.200
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

The Role of Mythical Form of Thinking Embedded into Earlier and Recent Computer Games in Teaching Religious and Ethical Values
Hülya ALTUNYA
DOI: 10.5961/jhes.2017.201
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Orijinal Araştırma
Üniversite Öğrencilerinde Gözlenen Saldırganlık Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Fatih CAMADAN, Hikmet YAZICI
DOI: 10.5961/jhes.2017.202
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bir Vakıf Üniversitesinde Çalışan Akademisyenlerin Okul, Eğitim ve Toplum Hakkındaki Görüşleri
Burçak Ceren AKPINAR, Devrim AKGÜNDÜZ
DOI: 10.5961/jhes.2017.203
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Quantitative Changes in Higher Education Between 1999-2015 in Turkey
Leyla YILMAZ FINDIK, Suzan Beyza KAPTI, Nagihan BOZTUNÇ ÖZTÜRK, Eren Halil ÖZBERK, Yüksel KAVAK
DOI: 10.5961/jhes.2017.204
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Topluma Hizmet Uygulamaları Boyutunda Üniversite Web Sitelerinin İncelenmesi
Dilek KEKEÇ MORKOÇ
DOI: 10.5961/jhes.2017.205
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Türkiye’de Doktora Eğitimi Sürecine İlişkin Öğretim Üyelerinin ve Doktora Öğrencilerinin Görüşleri
Nazife KARADAĞ, Servet ÖZDEMİR
DOI: 10.5961/jhes.2017.206
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Öğretim Üyelerinin Görüşlerine Göre Türkiye’de Yeni Kurulan Üniversitelerin Sorunları: Nitel Bir Araştırma
Ali Çağatay KILINÇ, Osman ÇEPNİ, Bahadır KILCAN, Tevfik PALAZ
DOI: 10.5961/jhes.2017.207
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Örgün Eğitimde Uzaktan Eğitim Uygulamalarına İlişkin Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değerlendirmeleri
Mustafa ÖZGÖL, İsmail SARİKAYA, Mesut ÖZTÜRK
DOI: 10.5961/jhes.2017.208
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Eğitim Fakültesi ve Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Öğrencilerinin İş ve Meslek Hayatına Uyum Düzeylerinin İncelenmesi
Murat POLAT
DOI: 10.5961/jhes.2017.209
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Research Performance of Higher Education Institutions: A Review on the Measurements and Affecting Factors of Research Performance
Oya TAMTEKİN AYDIN
DOI: 10.5961/jhes.2017.210
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Türkiye’de Yükseköğretimde Nicel Cinsiyet Açığındaki Değişimin Olası Nedenleri ve Etkileri
Zeki Can SESKİR
DOI: 10.5961/jhes.2017.211
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Akademisyenlerin Öğretimsel Bariyerlere Yönelik Atıflarının Pedagojik-Epistemolojik İnanç Sistemleri Bağlamında İncelenmesi
Yılmaz SOYSAL, Hatice TANIK
DOI: 10.5961/jhes.2017.212
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

A Comparison of Pre-Service and In-Service English Teachers’ Teaching Competency Levels
Çağla ATMACA
DOI: 10.5961/jhes.2017.213
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Durumlu Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Eğitim Teknolojileri Öğretimi: Öğretmen Adaylarının Deneyimleri
Sevda KÜÇÜK
DOI: 10.5961/jhes.2017.214
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Assessing the Environmental Conditions of Higher Education: In a Theoretical Approach Using Porter’s Five Forces Model
Oya TAMTEKİN AYDIN
DOI: 10.5961/jhes.2017.215
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Exploring Higher Education Governance: Analytical Models and Heuristic Frameworks
Burhan FINDIKLI
DOI: 10.5961/jhes.2017.216
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Motivasyon Kuramları Bağlamında Akademik Teşvik Ödeneği Uygulamasının Değerlendirilmesi
Fatih ŞAHİN, Burcu YAVUZ TABAK, Hasan TABAK
DOI: 10.5961/jhes.2017.217
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Şu ana kadar web sayfamız 48272651 defa ziyaret edilmiştir.