Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2017, Cilt 7, Sayı 3

Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Derleme
Çeşitli Ülkelerin Öğretmen Eğitiminde Kalite Güvencesi Kurumları ve Türkiye için Öneriler
Metin KAYA
DOI: 10.5961/jhes.2017.218
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Orijinal Araştırma
Yükseköğretimde Uzaktan Eğitim Uygulamalarının İncelenmesi: Türkiye Örneği
Emine CABI, Halil ERSOY
DOI: 10.5961/jhes.2017.219
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Öğretmen Adaylarının Mesleğe Yönelik Tutumlarını Etkileyen Örtük Bir Öge Olarak Öğretim Üyesi Davranışları
Dilşat PEKER ÜNAL
DOI: 10.5961/jhes.2017.220
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Akademik Teşvik Uygulamasının İlk Sonuçlarına Ait Değerlendirmeler
İdris GÖKSU, Yusuf İslam BOLAT
DOI: 10.5961/jhes.2017.221
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İngilizce Okutmanlarının Teknoloji Kullanımları ve Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutumları
Alev ATEŞ ÇOBANOĞLU, Zehra Esin YÜCEL
DOI: 10.5961/jhes.2017.222
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Öğretim Elemanları Algılarına Göre Korku Kültürü ile Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Sakine SİNCER, Gülsün ATANUR BASKAN
DOI: 10.5961/jhes.2017.223
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Toplumsal Değişim Açısından Üniversite- Kent Etkileşimi ve Algısı: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği
Hasan SANKIR, Şebnem SANKIR
DOI: 10.5961/jhes.2017.224
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı-2015 Sonuçlarına Göre Türkiye’de Mesleki Eğitim
İlhan ATİK
DOI: 10.5961/jhes.2017.225
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Türkiye’de Açık ve Uzaktan Öğrenme Programlarının Akreditasyonu: Uygulamalar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Serpil KOÇDAR, Nurhayat KAPAR
DOI: 10.5961/jhes.2017.226
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarında Akademik Ertelemenin Yordanmasında Bilinçli Farkındalık ve Üstbilişsel Farkındalığın Rolü
Emine Ferda BEDEL
DOI: 10.5961/jhes.2017.227
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Öğrencilerin Cinsel Eğitimine İlişkin Öğretmen Algısı
Mehmet Şirin AKÇA, Melek ŞAHİN, Duygu ARSLAN
DOI: 10.5961/jhes.2017.228
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyelerine Yönelik Amerika Birleşik Devletleri Dil Eğitim Programının Değerlendirilmesi
Aysun ÖZTÜRK, Mehmet Çağatay ÖZDEMİR
DOI: 10.5961/jhes.2017.229
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Uzaktan Eğitim ile Yürütülen İngilizce Yabancı Dil Dersi Öğretim Programını Değerlendirme Ölçeği: Bir Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Ali ORHAN12
DOI: 10.5961/jhes.2017.230
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Devamsızlık Davranışlarını Etkileyen Faktörler
Feriştah DALKILIÇ, Ömer AYDIN
DOI: 10.5961/jhes.2017.231
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yükseköğretimde Kariyer Merkezlerinin İncelenmesi: İstanbul İli Örneği
Şerife Gonca ZEREN, Yağmur AMANVERMEZ, Arzu BUYRUK GENÇ, Ece ERMUMCU, Tuba KALAY, Begüm SATICI, Ahmet Selçuk YILMAZ
DOI: 10.5961/jhes.2017.232
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kente ve Üniversiteye Uyumu: Karaman İli Örneği
Sefa USTA, Yusuf SAYIN, Yiğit Anıl GÜZELİPEK
DOI: 10.5961/jhes.2017.233
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programının Öğretim Üyeleri ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi
İlkay Doğan TAŞ, Tuba KUNDUROĞLU AKAR, Ezgi KIROĞLU
DOI: 10.5961/jhes.2017.234
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin Kampüs Teknolojileri ile İlgili Memnuniyetlerinin İncelenmesi
Turgay HAN, Hacı Hasan YOLCU
DOI: 10.5961/jhes.2017.235
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Türkiye Ulusal Eğitim Düzeylerinin 2010-2015 Yılları Arasındaki Değişiminin İncelenmesi
Hilal Seda YILDIZ AYBEK, Hakan KILINÇ, Ali İhsan İBİLEME, Mehmet FIRAT
DOI: 10.5961/jhes.2017.236
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yükseköğretimde Öğretimi Geliştirmek Amacıyla Ders İzlencesi Hazırlama: Öğretim Elemanları İçin Öneriler
Esra ERET ORHAN, Yeşim ÇAPA AYDIN, Oya YERİN GÜNERİ
DOI: 10.5961/jhes.2017.237
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Eğitimde Öğretmenler için Yeni Bir Kalıpyargılar Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Süleyman AVCI
DOI: 10.5961/jhes.2017.238
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Türkiye’deki Araştırma ve Uygulama Merkezleri Üzerine Bir İnceleme
Feride ÖKSÜZ GÜL, Yusuf ALPAYDIN
DOI: 10.5961/jhes.2017.239
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Y Kuşağı Hemşirelik Öğrencileri İçin Mobil Telefonun Anlamı: Nitel Bir Araştırma
Şebnem BİLGİÇ, Akif ÖZCANAN, Zehra ALTAY
DOI: 10.5961/jhes.2017.240
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk Beş Dönem Öğrencilerinin Empati Düzeyinin Değerlendirilmesi
İpek GÖNÜLLÜ, Şengül ERDEN, Derya GÖKMEN
DOI: 10.5961/jhes.2017.241
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Kariyer Uyumları
Seher Merve ERUS, Şerife Gonca ZEREN
DOI: 10.5961/jhes.2017.242
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Şu ana kadar web sayfamız 48269705 defa ziyaret edilmiştir.