Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2018, Cilt 8, Sayı 1

Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Editörden
  EDİTÖR’DEN
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Orta Gelir Tuzağından Kurtulmak İçin Alternatif Stratejiler: Türkiye Yükseköğrenim Sisteminde Reform
Halil Kürşad ASLAN, Murat ASLAN
DOI: 10.5961/jhes.2018.243
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Türk Halk Müziğindeki Doğal Çok Sesliliğin Müzik Eğitimindeki Yansımaları
Gökalp PARASIZ, Ozan GÜLÜM
DOI: 10.5961/jhes.2018.244
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Türkiye’de Kadın Akademisyen Olmak
Sevgi YILDIZ
DOI: 10.5961/jhes.2018.245
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Açık ve Uzaktan Öğrenmede Laboratuvar Uygulamaları
Hanife ÇİVRİL
DOI: 10.5961/jhes.2018.246
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Orijinal Araştırma
Determining the Quality of Life of Students in Higher Education
Seyithan DEMİRDAĞ
DOI: 10.5961/jhes.2018.247
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Romantik İlişkilerde Problem Çözme Becerilerinin Empati ve Mental İyi Oluş Açısından İncelenmesi
Özgür Salih KAYA
DOI: 10.5961/jhes.2018.248
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bilgisayar Programlama Derslerinde Öğrenme Motivasyonu Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
Ümmühan AVCI, Halil ERSOY
DOI: 10.5961/jhes.2018.249
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Motivasyon Modeli ile Zenginleştirilmiş Anlamaya Dayalı Öğretim Tasarımının Öğrencilerin İngilizce Konuşma Becerisine ve Motivasyonlarına Etkisi: Tasarım Tabanlı Bir Araştırma
Arzu ARSLAN BUYRUK, Polat ERDOĞAN, Ceyda ÇAVUŞOĞLU DEVECİ, Banu YÜCEL TOY
DOI: 10.5961/jhes.2018.250
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Akademisyenlerin İş Yükü Algıları ile İş ve Aile Çatışmaları Arasındaki İlişki
Ümit KAHRAMAN, Kazım ÇELİK
DOI: 10.5961/jhes.2018.251
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bir Anket Çalışması: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Topografik Anatomi Uygulama Derslerinin ve Sınavının Değerlendirilmesi
Zennure ADIGÜZEL ŞAHİN, Göktuğ BENLİ, Mehmet Selman DEMİRCİ, Fatma Güler KAHRAMAN YILDIRIM
DOI: 10.5961/jhes.2018.252
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Üniversite Öğrencilerinin Engelli Bireylere Yönelik Tutumları ve Sosyal Beğenirlik Düzeyleri
Zümrüt GEDİK, Huriye TOKER
DOI: 10.5961/jhes.2018.253
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

The Influence of Academicians’ Individual Professional Role in Formation of Academic Culture
Kamil YILDIRIM
DOI: 10.5961/jhes.2018.254
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Öğrenci Sinizmi: Üniversiteye Yönelik Sinik Tutumlar Ölçeğini Türkçe’ye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Analizi
Gamze KASALAK, Mehmet ÖZCAN
DOI: 10.5961/jhes.2018.255
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Akademisyenlerin Mantıksal Düşünmeye İlişkin Algıları
Dilek BAŞERER, Ekrem Ziya DUMAN
DOI: 10.5961/jhes.2018.256
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

An Examination of Turkish College-Level Students’ Learned Helplessness States in EFL Context
Gökçe DİŞLEN DAĞGÖL
DOI: 10.5961/jhes.2018.257
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Akademik Teşvik Ödeneğinin Bilimsel Faaliyetlere Etkisi Hakkındaki Akademisyen Görüşleri
Eser ÜLTAY, Neslihan ÜLTAY
DOI: 10.5961/jhes.2018.258
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

A Matter of Controversy: Teaching New L2 Words in Semantic Sets or Unrelated Sets
Mustafa SARIOĞLU
DOI: 10.5961/jhes.2018.259
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Otantik Olmanın Duyuşsal İyi Oluşu (Pozitif-Negatif Duygu Durumu) Yordama Gücü: Türk ve İngiliz Üniversite Öğrencileri Arasında Otantik Olma ve Pozitif-Negatif Duygu Durumu
Behire KUYUMCU, Asude KABASAKALOĞLU
DOI: 10.5961/jhes.2018.260
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Eğitim Fakültesi Akademisyen ve Öğrencilerinin Üniversite Psikolojik Danışma Birimine Yönelik Görüşleri
Gözde ŞENSOY, Hande AKIMAN, Kemal BALKAN, Yağmur Simge GÜL, Adil KAVAL, Abdullah SEVİNÇ, Gürkan YEĞİNTÜRK, Aslı Uz BAŞ
DOI: 10.5961/jhes.2018.261
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yükseköğretimde Akademik Dürüstlüğe İlişkin Öğrenci Görüşleri, Deneyimleri ve Önerileri: Bir Olgu Bilim Araştırması
Funda BARUTÇU YILDIRIM, Esra ERET ORHAN
DOI: 10.5961/jhes.2018.262
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Türkiye’deki Uluslararası Öğrencilerin Çok Kültürlü Eğitime İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi
Könül ABASLI, Yener AKMAN
DOI: 10.5961/jhes.2018.263
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Şu ana kadar web sayfamız 45963396 defa ziyaret edilmiştir.