Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2018, Cilt 8, Sayı 3

Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Derleme
2023 Eğitim Vizyonu ve Mesleki ve Teknik Eğitimde Yeni Hedefler
Mahmut ÖZER
DOI: 10.5961/jhes.2018.284
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Orijinal Araştırma
Erasmus Programına Katılan Öğrencilerin Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Fenomenolojik Bir Araştırma
Osman ÇEPNİ, Fatih AYDIN, Ali Çağatay KILINÇ
DOI: 10.5961/jhes.2018.285
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin 3+1 Eğitim Modelinden Tatmin Derecelerinin Belirlenmesi: Banaz Meslek Yüksekokulu Örneği
Tuba ŞAHİN ÖREN, Veli Erdinç ÖREN
DOI: 10.5961/jhes.2018.286
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Dünya Üniversiteler Sıralaması: Genişletilen Gösterge Setine Göre Sıralamada Oluşan Farklılıklar
Barış USLU
DOI: 10.5961/jhes.2018.287
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Mesleki Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi
Sevgi ÖZDİNÇ, Yağmur BİÇİCİ, Miraç ÇAMUR, Fatma Nesrin TURAN
DOI: 10.5961/jhes.2018.288
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçiminde Etkili Faktörler
Münire TEMEL, Şebnem BİLGİÇ, Ülfiye ÇELİKKALP
DOI: 10.5961/jhes.2018.289
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Türkiye’de Mimarlık/Mimari Tasarım Doktora Araştırmalarına Dair Bir İnceleme
Hakan ANAY, Ülkü ÖZTEN, Meltem ÖZTEN ANAY, Yiğit ACAR
DOI: 10.5961/jhes.2018.290
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programı İhtiyaç Analizi
Şeyma ŞAHİN, Burcu ÖKMEN, Zeynep BOYACI, Abdurrahman KILIÇ, Abdullah ADIGÜZEL
DOI: 10.5961/jhes.2018.291
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

When Students Become Customers; The Changing Relationship Between the Student and the Academic: A Case Study from Social Sciences in Turkey
Selin ATALAY
DOI: 10.5961/jhes.2018.292
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Becerilerine İlişkin Öz-yeterlik Algılarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerini Yordama Gücü
İshak KOZİKOĞLU, Nebi ALTUNOVA
DOI: 10.5961/jhes.2018.293
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Evaluation of Peer Mentoring Program in Higher Education: Does it Support Smooth Transition of New Faculty to the Academia?
Esra ERET, Oya YERİN GÜNERİ, Yeşim ÇAPA AYDIN
DOI: 10.5961/jhes.2018.294
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Türkiye’de Yükseköğretimin Yaygınlaşmasının Toplumsal Tabakalaşmaya Etkisi
Caner ÖZDEMİR
DOI: 10.5961/jhes.2018.295
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Çevre Mühendisliği Lisans Eğitiminde Kirlilik Önleme Odaklılığının Değerlendirilmesi
Emrah ÖZTÜRK
DOI: 10.5961/jhes.2018.296
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İlkokul ve Ortaokullarda Görevli Öğretmenlerin Eleştirel Düşünmeye İlişkin Farkındalıkları
Birsel AYBEK, Ece YOLCU
DOI: 10.5961/jhes.2018.297
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

The Impact of Emotions on the Well-Being of the English Preparatory Program Instructors
Buse ARAL, Enisa MEDE
DOI: 10.5961/jhes.2018.298
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Üniversite Sıralama Sistemlerindeki Üniversite Adlarının Standardizasyon Sorunu: “University Ranking by Academic Performance (URAP)” Örneği
Güleda DOĞAN, Umut AL
DOI: 10.5961/jhes.2018.299
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Designing and Evaluating a Faculty Development Program on English Language Needs: A Mixed Methods Approach
Ali DİNCER, Hatice Kübra KOÇ
DOI: 10.5961/jhes.2018.300
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

An Exploration of Graduate Learners’ Academic Attributions: A Case Study from Higher Education Context
Yılmaz SOYSAL, Somayyeh RADMARD
DOI: 10.5961/jhes.2018.301
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Alma Tutumlarının Bazı Demografik Değişkenler, Öz Denetim ve Benlik Saygısı ile İlişkisi
Hatice ODACI, Özge KINIK
DOI: 10.5961/jhes.2018.302
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Pedagojik İnanç Sistemleri Ölçeğinin Uygulamalı Olarak Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Yılmaz SOYSAL, Somayyeh RADMARD, Ali Yiğit KUTLUCA
DOI: 10.5961/jhes.2018.303
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Şu ana kadar web sayfamız 48272851 defa ziyaret edilmiştir.