Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2019, Cilt 9, Sayı 1

Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Editörden
  EDİTÖR’DEN
Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Mesleki ve Teknik Eğitimde Sorunların Arka Planı ve Türkiye’nin 2023 Eğitim Vizyonunda Çözüme Yönelik Yol Haritası
Mahmut ÖZER
DOI: 10.5961/jhes.2019.304
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Hemşirelik Eğitim Müfredatı ve Öğrenme Çıktıları
Özlem İBRAHİMOĞLU, Sevinç MERSİN, Hülya SARAY KILIÇ
DOI: 10.5961/jhes.2019.305
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Orijinal Araştırma
Türkiye Yükseköğretimindeki Kavramsal, Olgusal, Tematik ve Yöntembilimsel Tercihler
Yılmaz SOYSAL, Somayyeh RADMARD, Ali Yiğit KUTLUCA, Hamide ERTEPINAR, Fevzi Rıfat ORTAÇ, Zeynep Gonca AKDEMİR, Zeynep TÜRK
DOI: 10.5961/jhes.2019.306
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

The Relationship Between Mobbing and Subjective Happiness Among Teaching Staff Training Program Research Assistants
Çağdaş CAZ, Ali Gürel GÖKSEL, Ömer Faruk YAZICI
DOI: 10.5961/jhes.2019.307
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Mükemmeliyetçilik ve Umutsuzluğun Akademik Erteleme Davranışı Üzerindeki Rolü: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma
Hatice ODACI, Feridun KAYA
DOI: 10.5961/jhes.2019.308
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Students’ Perceptions of Education and Teaching Quality in a Teacher Training Programme
Ümmühan AVCI, Filiz KALELİOĞLU
DOI: 10.5961/jhes.2019.309
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilişsel Esneklik Düzeyleri ve Duygusal Tepkisellik Düzeylerinin İncelenmesi
Fatma YAŞAR EKİCİ, Sema BALCI
DOI: 10.5961/jhes.2019.310
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Matematik ile İlgili Düşünceler Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Yasemin KATRANCI
DOI: 10.5961/jhes.2019.311
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Higher Education in Divided Societies: Between Ethnic Segregation and Citizenship Integration in Kosovo
Bekim BALIQI
DOI: 10.5961/jhes.2019.312
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Öğretim Üyesinin Otoritesine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Otorite ve Otoriteryanizm İkileminde Çözümlenmesi
Arzu UZAY, Belda BİLGİÇ, Nihan DEMİRKASIMOĞLU
DOI: 10.5961/jhes.2019.313
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Türkiye’deki Üniversite Web Sitelerinin Görme ve İşitme Engelli Kullanıcılar Açısından Erişilebilirliklerinin Değerlendirilmesi
Halise ŞEREFOĞLU, Türkay HENKOĞLU
DOI: 10.5961/jhes.2019.314
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yükseköğretimde Hizmet Kalitesi Ölçümü: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Örneği
Nurettin AYAZ, Ahmet ARAKAYA
DOI: 10.5961/jhes.2019.315
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Türkiye ve İngiltere Doktora Programlarının Karşılaştırılması
Saadet Aylin YAĞAN, Zühal ÇUBUKÇU
DOI: 10.5961/jhes.2019.316
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık Yükseköğretim Kurumlarının Amaç ve Yapı Boyutları Bakımından Değerlendirilmesi
Deniz GÜLMEZ, Mustafa YAVUZ
DOI: 10.5961/jhes.2019.317
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İşletme Bölümü Yüksek Lisans Öğrencilerinin Yöneylem Araştırması Lisans Dersine Bakışı: Nitel Bir Araştırma
Mehmet Fatih SERT
DOI: 10.5961/jhes.2019.318
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Üniversite Öğrencilerinde Beyin Baskın Yarım Küresinin Girişimcilik ve Atılganlık Üzerine Etkisinin Belirlenmesi
Meltem KÜRTÜNCÜ, Hicran YILDIZ, Esra KARAKUŞ
DOI: 10.5961/jhes.2019.319
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Üniversite Öğrencilerinin Öklid-Dışı Geometrilere Yönelik Algılarının ve Tasarlanan Öğrenme Ortamlarından Yansımaların İncelenmesi
Timur KOPARAN
DOI: 10.5961/jhes.2019.320
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Üniversite Öğrencilerinde Kendini Saklamayla İlişkili Değişkenler: Cinsiyet, Psikolojik Yardım Alma Deneyimi, Benlik Saygısı ve Saygınlığını Yitirme Kaygısı
Nursel TOPKAYA, Ertuğrul ŞAHİN, Cem GENÇOĞLU
DOI: 10.5961/jhes.2019.321
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Düzeltme
  DÜZELTME
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

Şu ana kadar web sayfamız 48270051 defa ziyaret edilmiştir.