Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2019, Cilt 9, Sayı 2

Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Derleme
A Critical Look at the Phenomenon of ‘A Mixed-Up Use of Turkish and English’ in English-Medium Instruction Universities in Turkey
Ali KARAKAŞ
DOI: 10.5961/jhes.2019.322
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerde Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Eğitimine Yönelik Kavramsal Bir Değerlendirme
Murat ARTSIN, Tuğçe DELİGÖZ
DOI: 10.5961/jhes.2019.323
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğrenimi Bırakma Sebeplerinin İncelenmesi
Muhammet Recep OKUR, Didem PAŞAOĞLU BAŞ, Esra Pınar UÇA GÜNEŞ
DOI: 10.5961/jhes.2019.324
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Orijinal Araştırma
Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Amaçları
Çiğdem AKIN ARIKAN, Selen DEMİRTAŞ ZORBAZ, Muharrem KOÇ
DOI: 10.5961/jhes.2019.325
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Üniversite Öğrencilerinde Narsisistik Eğilimler, Bağlanma Stilleri ve Sosyal Medya Kullanımı
Leyla KAYA, Melek KALKAN
DOI: 10.5961/jhes.2019.326
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Nursing Students’ Education Stress and Academic Achievement: The Impact of Three Different Education Methods
Nuray EGELİOĞLU CETİŞLİ, Sezer ER GÜNERİ, Hatice MERT, Elif ÜNSAL AVDAL, Yasemin TOKEM, Hatice YILDIRIM SARI
DOI: 10.5961/jhes.2019.327
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Üniversiteli Kadın Öğrencilerin Gözünden Kadının Güçlenmesi
Özge Sanem ÖZATEŞ GELMEZ
DOI: 10.5961/jhes.2019.328
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

The Impact of Cyberhunt on Reading Comprehension Level in Foreign Language Teaching
Zeynep KUMKALE, Abdullah ADIGÜZEL
DOI: 10.5961/jhes.2019.329
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Eğitim ve Öğretim Teknolojileri Konusunda Yapılan Tezlerin İncelenmesi (2013-2018)
Şule Betül TOSUNTAŞ, Emrah EMİRTEKİN, İrfan SÜRAL
DOI: 10.5961/jhes.2019.330
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Vakıf Yükseköğretim Kurumları’nın Akademik Üretkenliklerine Yönelik Analitik Bir Çalışma
Talip YİĞİT
DOI: 10.5961/jhes.2019.331
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Rukiye Günseli YILDIRIM, Güzin ÖZYILMAZ AKAMCA, Ahmet Murat ELLEZ, Sibel KARABEKMEZ, Ayşe Nur BULUT ÜNER
DOI: 10.5961/jhes.2019.332
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Harita Teknikerliği Öğrencilerinin Mesleki Teknik Eğilimleri ve Gelecek Projeksiyonlarının Ölçülmesi Üzerine Bir Araştırma
Nuri ERDEM
DOI: 10.5961/jhes.2019.333
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Hemşirelik Öğrencilerinin Sosyal ve Entelektüel Aktiviteleri ile Akademik Başarı Durumları ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişki
Hatice KAHYAOĞLU SÜT, Burcu KÜÇÜKKAYA, Esra CUMUR, Ecem ÖZDEMİR
DOI: 10.5961/jhes.2019.334
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Küreselleşmenin Türkiye’deki Yükseköğretim ve Muhasebe Eğitimi Üzerindeki Etkileri
Nida TÜREGÜN, Can Tansel KAYA
DOI: 10.5961/jhes.2019.335
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Do Individual Innovation Characteristics Affect Readiness Online Learning?
Yeliz SÜRME, Yağmur SEZER EFE, Özlem CEYHAN, Sevda KORKUT, Nuray CANER
DOI: 10.5961/jhes.2019.336
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Şu ana kadar web sayfamız 45964031 defa ziyaret edilmiştir.