Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2019, Cilt 9, Sayı 3

Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Derleme
Yükseköğretimde Öğretim Programları Nasıl Değerlendirilmelidir? Dört Aşamalı Değerlendirme ve Farklar Modellerine Dayalı Tasarımlar
Elif İLHAN, Nurdan KALAYCI
DOI: 10.5961/jhes.2019.337
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Duygudurum Bağlamında Müzik ve İnsan Sesi
Cemalettin BAYDAĞ
DOI: 10.5961/jhes.2019.338
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yükseköğretim Hazırlık Sınıfı Dil Eğitmeni İstihdamına Yönelik Eleştirel Bir Söylem
Nesrin ÖZTÜRK
DOI: 10.5961/jhes.2019.339
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sosyobilimsel Konuların Öğretimi için Pedagojik Bir Model
Çiğdem HAN TOSUNOĞLU, Serhat İREZ
DOI: 10.5961/jhes.2019.340
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Orijinal Araştırma
Türkiye’nin Ekonomik Gelişiminde Beşeri ve Teknolojik Yatırımlar: Araştırma ve Geliştirme Harcamaları, Öğrenci Bazında Yükseköğretim Harcamaları ve Mezun Kitlesi
Barış USLU
DOI: 10.5961/jhes.2019.341
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Sermaye Düzeyleri Demografik Faktörlere Göre Değişiyor mu?
Asiye GÖLPEK KARABABA
DOI: 10.5961/jhes.2019.342
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Bölümünde Yayınlanmış Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin İçerik Analizi
İrem ERDEM AYDIN, Sümeyye KAYA, Seher İŞKOL, Ahmet İŞCAN
DOI: 10.5961/jhes.2019.343
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yüksek Lisans Öğrencilerinin Lisansüstü Programları Giriş Sınavlarındaki Akademik Öz Yeterliklerine İlişkin Görüşleri: Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Örneği
Hanife Gülhan ORHAN KARSAK
DOI: 10.5961/jhes.2019.344
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Üniversite Öğrencilerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri
Arzu DONAT, Belda BİLGİÇ, Aslı ESKİOCAK, Didem KOŞAR
DOI: 10.5961/jhes.2019.345
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kamu Üniversitelerinde Kayıtlı Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Statüsü Üzerine Bir Araştırma: Şırnak Üniversitesi Örneği
Filiz GÖLPEK, Kamuran YILDIZ
DOI: 10.5961/jhes.2019.346
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Öğretmen Adaylarının Eğitim Fakültesinin Fiziksel Ortamı Hakkında Görüşleri
Dürdane LAFCI TOR, Cennet ENGİN DEMİR
DOI: 10.5961/jhes.2019.347
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

The Effect of “Communication Skills Course” Given to Faculty of Medicine on Face Recognition Test
Mehmet ÜZEL, Zennure ADIGÜZEL ŞAHİN, Selman DEMİRCİ, Gözde GÜLTEKİN, Özlem Serpil ÇAKMAKKAYA, Fatma Güler KAHRAMAN YILDIRIM
DOI: 10.5961/jhes.2019.348
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Karakter Aşınması Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması
Tuba AKPOLAT, Münevver ÇETİN
DOI: 10.5961/jhes.2019.349
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Mapping out Teacher Educators’ Conceptions of Teaching: Composing Phenomenographic Argument
Yılmaz SOYSAL, Somayyeh RADMARD
DOI: 10.5961/jhes.2019.350
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yükseköğretimde Mobil Eğitim Uygulamalarında Kritik Başarı Faktörlerinin Bulanık DEMATEL ile Değerlendirilmesi
Osman PALA
DOI: 10.5961/jhes.2019.351
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Private University Students’ Views on the Role of University Education
Gülşah KISABACAK BAŞGÜRBOĞA, Abdullah AÇAR
DOI: 10.5961/jhes.2019.352
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Performans Değerlendirmeye İlişkin Akademisyen Görüşleri
Ömer YILMAZ, Salih Paşa MEMİŞOĞLU
DOI: 10.5961/jhes.2019.353
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Eğitim Fakültesinin Çeşitli Öğretim Programlarındaki Öğretmen Adaylarının Üniversite Kavramına İlişkin Metaforik Akıl Yürütmeleri
Somayyeh RADMARD, Yılmaz SOYSAL
DOI: 10.5961/jhes.2019.354
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yükseköğretimdeki Engelsiz Öğrencilerin Fiziksel Engelli Öğrencilere İlişkin Bakış Açıları: Marmara Üniversitesi Örneği
Sibel CENGİZHAN, Buket DOĞAN, Elif URAL, Aynur AKAR, Firdevs Melis CİN
DOI: 10.5961/jhes.2019.355
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Malzeme Bilimi ve Nano Mühendislik Programının Öğrenme Çıktılarının Analizi
Hacı Hasan YOLCU
DOI: 10.5961/jhes.2019.356
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Programlarının Bilgi Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi
Türkay HENKOĞLU, Halise ŞEREFOĞLU
DOI: 10.5961/jhes.2019.357
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Üniversite Öğrencilerine ve Yılın Eğitimcisi Ödüllü Öğretim Üyelerine Göre İyi Üniversite Öğretmeninin Özellikleri
Serap EMİL
DOI: 10.5961/jhes.2019.358
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Hastanede Çalışan Hemşirelerin Çalışma Ortamı Algısı: Trakya Örneği
Manar ASLAN, Selver GÖKDEMİR
DOI: 10.5961/jhes.2019.359
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Türk Yükseköğretim Sisteminde Öğrenci Kredi Mekanizması İhtiyacının Analizi
Tuğçe TATOĞLU
DOI: 10.5961/jhes.2019.360
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Anxiety and Sources of Anxiety in Chinese Doctoral Students
Meihua LIU, Almire ABLIZ
DOI: 10.5961/jhes.2019.361
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Şu ana kadar web sayfamız 45964496 defa ziyaret edilmiştir.