Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2020, Cilt 10, Sayı 1

Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Editörden
  EDİTÖR’DEN
Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

  EDITORIAL
Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Engelli Bireylerin Gelişim Özelliklerinde Müzik Eğitiminin Önemi
Cemalettin BAYDAĞ
DOI: 10.5961/jhes.2020.362
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Orijinal Araştırma
“Dünya Çapında Üniversiteler” Bağlamında Misyon-Vizyon Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Ömür Hakan KUZU
DOI: 10.5961/jhes.2020.363
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

TÜBİTAK 4004 Programı Desteğiyle Engelli Üniversite Öğrencilerine Kapsayıcı- Engelsiz Kampüs Tasarımı Eğitimi Projesinin Değerlendirilmesi
Fulya SINACI ÖZFINDIK, Ozan HOVARDAOĞLU, Seda ÇALIŞIR HOVARDAOĞLU
DOI: 10.5961/jhes.2020.364
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

OECD’nin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programında Başarılı Ülkeler ile Türkiye’nin Eğitim Yönetimi ve Denetimi Açısından Karşılaştırılması
Oksana MANOLOVA YALÇIN, Ertekin Tolga HANOĞLU
DOI: 10.5961/jhes.2020.365
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Women in Higher Education in Turkey: What Has Changed in 100 Years?
Aylin ÇAKIROĞLU ÇEVİK, Ayşe GÜNDÜZ HOŞGÖR
DOI: 10.5961/jhes.2020.366
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Fen Kavramlarının Öğrenilmesinde Bilim Kurgu Filmlerinin Etkisi: Öğretmen Eğitimine Yönelik Bir Uygulama
Ercan TATLI, Fatma ŞAHİN
DOI: 10.5961/jhes.2020.367
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Lisans Öğrencilerinin Muhasebe Dersine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi
Asiye GÖLPEK KARABABA
DOI: 10.5961/jhes.2020.368
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yükseköğretimde Kalitenin Akademik Çekicilik Üzerindeki Etkisinde Fiyatın Aracı Rolü
Önder KETHÜDA
DOI: 10.5961/jhes.2020.369
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

English Medium Instruction at Tertiary Level in Turkey: A Study of Academics’ Needs and Perceptions
Omer OZER
DOI: 10.5961/jhes.2020.370
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Endüstri 4.0 Çerçevesinde Kariyer Gelişimini Destekleme Hizmetlerinin Yapılandırılması: İhtiyaçlar, Öncelikler ve Gereklilikler
Nurten KARACAN ÖZDEMİR, Ahmet AYAZ
DOI: 10.5961/jhes.2020.371
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Çocukluk Çağında Yaşanan Örselenmenin Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Yakın İlişkilerine Etkisi
Meltem KÜRTÜNCÜ, Hicran YILDIZ, Aylin KURT
DOI: 10.5961/jhes.2020.372
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Matematik ve Fen Öğretiminde Güven, Bağlılık, İşbirliği ve Öğrenci Düşüncesi İnançları Ölçeğinin Uyarlama Çalışması
Yasemin KATRANCI, Sare ŞENGÜL
DOI: 10.5961/jhes.2020.373
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Örgüt Kültürü Değerlendirme Ölçeği Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Mehmet Fatih KÖSE, Mehmet KORKMAZ
DOI: 10.5961/jhes.2020.374
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Uluslararası Öğrencilerin Dil Yeterlikleri ve Sınıf Öğrenme Çevresine Yönelik Algıları
Hasan ŞEKER
DOI: 10.5961/jhes.2020.375
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İç Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programının Önemi ve Türkiye’deki Durum Analizi
Ayşegül KOÇ, Esra TAYAZ, Erdal CEYLAN
DOI: 10.5961/jhes.2020.376
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Türkiye’de Finansal Okuryazarlık Alanında Yazılan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi
Haşmet SARIGÜL
DOI: 10.5961/jhes.2020.377
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Öğretmen Eğitimindeki Rolleri: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Programlamaya Yönelik Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders Deneyimlerinin İncelenmesi
Sezan SEZGİN
DOI: 10.5961/jhes.2020.378
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Öğrencilerinin Sınav Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
Şule ŞİMŞEK, Nesrin YAĞCI, Mücahit ÖZTOP, Serbay ŞEKERÖZ
DOI: 10.5961/jhes.2020.379
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Üniversite Öğrencilerinde Akademik Erteleme Davranışı: Bazı Bireysel ve Çevresel Değişkenler Bir Etken Olabilir mi?
Özge KINIK, Hatice ODACI
DOI: 10.5961/jhes.2020.380
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yurt Dışında Yükseköğrenim Gören Türk Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma
Muhammed Emir RÜZGAR
DOI: 10.5961/jhes.2020.381
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Şu ana kadar web sayfamız 45966187 defa ziyaret edilmiştir.