Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2011, Cilt 1, Sayı 3

Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Editörden
  Editorial
Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

  Editörden
Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

Makaleler
Çağdaş Üniversitede Neler Önem Kazanmaktadır?
Süleyman Hayri BOLAY
DOI: 10.5961/jhes.2011.016
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Türk Yükseköğretiminin Yeniden Yapılandırılması Bağlamında Sorunlar, Eğilimler, İlkeler ve Öneriler - I
Durmuş GÜNAY
DOI: 10.5961/jhes.2011.017
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yükseköğretim Sistemimizi İşgücü Piyasasındaki Gelişmeler Paralelinde Yeniden Yapılandırmak Zorundayız
M. Kemal BİÇERLİ
DOI: 10.5961/jhes.2011.018
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Türkiye Yükseköğretim Kurumları İçin Kalite Güvence Oluşumu Üzerine Bir Model Önerisi
İbrahim BELENLİ, Durmuş GÜNAY, Ercan ÖZTEMEL, Ali DEMİR, Funda SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU, Muzaffer ELMAS, Resul ERYİĞİT, Orhan AYDIN, Muharrem KILIÇ
DOI: 10.5961/jhes.2011.019
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Türkiye'de Yükseköğretimin Getirileri ve Fiyatı: Tıp Fakültesi Örneği
Filiz GÖLPEK
DOI: 10.5961/jhes.2011.020
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Birinci Basamak ve Yataklı Kamu Sağlık Kurumlarının Gelirlerinden Yapılan Ödemelerde Performans Yönetimi Kavramı
Ayşegül YILDIRIM KAPTANOĞLU
DOI: 10.5961/jhes.2011.021
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Türkiye'de Yükseköğretimde Hemşirelik Eğitimi
Şule ERGÖL
DOI: 10.5961/jhes.2011.022
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Maden Mühendisliği Eğitiminde Eğilimler ve Sorunlar
Gülhan ÖZBAYOĞLU
DOI: 10.5961/jhes.2011.023
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Türkiye'de Eğitim Yönetimi ve Denetimi Lisansüstü Öğrencilerinin Öz Değerlendirmeleri*
Ferudun SEZGİN, Hasan KAVGACI , Ali Çağatay KILINÇ
DOI: 10.5961/jhes.2011.024
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Meslek Yüksekokullarında Temel Kimya Dersi İçin Bilgisayar Destekli Aktif Öğrenme Yönteminin Önemi
Tuğçe GÜNTER, Ebru OFLUOĞLU DEMİR, Türkan AKYOL GÜNER
DOI: 10.5961/jhes.2011.025
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Şu ana kadar web sayfamız 48273068 defa ziyaret edilmiştir.