Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2013, Cilt 3, Sayı 2

Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Orijinal Araştırma
Türkiye'de Temel Bilimlerde Sarsılış: Ülkenin Sarsılışı
Durmuş GÜNAY, Aslı GÜNAY, Eda ATATEKİN
DOI: 10.5961/jhes.2013.063
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Üniversite Özerkliği: Mali, Akademik ve Yönetsel Açıdan Yaklaşım
Ali Rıza ERDEM
DOI: 10.5961/jhes.2013.064
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yeni Kurulan Üniversitelerin Sorunları ve Çözüm Önerileri
Didem DOĞAN
DOI: 10.5961/jhes.2013.065
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

2013 Yükseköğretim Yasa Taslağına İlişkin Öğretim Elemanlarının Görüşleri: Ahi Evran Üniversitesi Örneği
Sultan Selen YAZGÜNOĞLU, M. Çağatay ÖZDEMİR
DOI: 10.5961/jhes.2013.066
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Performance Based Supplementary Payment Systems in Istanbul Public Hospitals
Ayşegül YILDIRIM KAPTANOĞLU
DOI: 10.5961/jhes.2013.067
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Öğretim Elemanlarının Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliğine İlişkin Görüşleri: Akdeniz Üniversitesi Örneği
Gamze KASALAK
DOI: 10.5961/jhes.2013.068
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Öğretmen Adaylarının Güncel Etik Konular Hakkındaki Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Melike ÖZER KESKİN, Nilay KESKİN SAMANCI, İsmet KURT
DOI: 10.5961/jhes.2013.069
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Öğretmen Adaylarının Üniversite Hocası Hakkındaki Metaforları ve Bir Değerlendirme Aracı Olarak Metafor
Hasan Said TORTOP
DOI: 10.5961/jhes.2013.070
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Tez Hazırlayan Hemşirelik Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
Duygu GÜLEÇ, Aynur SARUHAN
DOI: 10.5961/jhes.2013.071
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Lisans Eğitimi Alan Öğrencilerin, Kadın Akademisyenlerin Çalışma Yaşamındaki Durumlarına Yönelik Algıları
Hatice YALÇIN, Murat DEMİREKİN
DOI: 10.5961/jhes.2013.072
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Barınma Yerinin Üniversite Öğrencilerinin Kişisel ve Sosyal Gelişim ve Akademik Başarı Üzerindeki Etkilerinin Odak Grup Görüşmesi İle İncelenmesi
Erdal ARLI
DOI: 10.5961/jhes.2013.073
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Şu ana kadar web sayfamız 48271318 defa ziyaret edilmiştir.