The Journal of Higher Education and Science - 2012; 2(3) http://higheredu-sci.beun.edu.tr The Journal of Higher Education and Science - RSS feed of 2012; 2(3) 1300-0705 September 2012 The Journal of Higher Education and Science 1300-0705 <![CDATA[Editorial | Editör'den]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1582
]]>
2012-09-01 The Journal of Higher Education and Science 3 2 2012-09-01 Editorial
<![CDATA[Editorial | Editör'den]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1583
]]>
2012-09-01 The Journal of Higher Education and Science 3 2 2012-09-01 Editorial
<![CDATA[Neden Yükseköğretim Reformu? | Neden Yükseköğretim Reformu?]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1571
]]>
2012-09-01 The Journal of Higher Education and Science 3 2 005 2012-09-01 001 Articles
<![CDATA[Yükseköğretim'de Yeniden Düzenleme Arayışlarının Nasıl Temellendirilebileceği Üzerine | Yükseköğretim'de Yeniden Düzenleme Arayışlarının Nasıl Temellendirilebileceği Üzerine]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1572
]]>
2012-09-01 The Journal of Higher Education and Science 3 2 010 2012-09-01 006 Articles
<![CDATA[Yükseköğretim Üzerine Bir Değerlendirme: Yeniden Yapılanma Sürecinde Bir Sistem Önerisine Giriş | Yükseköğretim Üzerine Bir Değerlendirme: Yeniden Yapılanma Sürecinde Bir Sistem Önerisine Giriş]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1573
]]>
2012-09-01 The Journal of Higher Education and Science 3 2 017 2012-09-01 011 Articles
<![CDATA[Türkiye'de Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması ve Kalite Güvence Sistemi | Türkiye'de Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması ve Kalite Güvence Sistemi]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1574
]]>
2012-09-01 The Journal of Higher Education and Science 3 2 023 2012-09-01 018 Articles
<![CDATA[Yükseköğretimde Reform mu, Onarım mı? | Yükseköğretimde Reform mu, Onarım mı?]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1575
]]>
2012-09-01 The Journal of Higher Education and Science 3 2 025 2012-09-01 024 Articles
<![CDATA[“Yeni Bir Yükseköğretim Yasasına Doğru” Başlıklı Belge Hakkında Ön İzlenimler | “Yeni Bir Yükseköğretim Yasasına Doğru” Başlıklı Belge Hakkında Ön İzlenimler]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1576
]]>
2012-09-01 The Journal of Higher Education and Science 3 2 027 2012-09-01 026 Articles
<![CDATA[Hacettepe Üniversitesi Yeni Yükseköğretim Yasa Taslağı Önerisi - Özet Raporu | Hacettepe Üniversitesi Yeni Yükseköğretim Yasa Taslağı Önerisi - Özet Raporu]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1577
]]>
2012-09-01 The Journal of Higher Education and Science 3 2 031 2012-09-01 028 Articles
<![CDATA[Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılmasında Temel Bir Karar: Çeşitlilik | Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılmasında Temel Bir Karar: Çeşitlilik]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1578
]]>
2012-09-01 The Journal of Higher Education and Science 3 2 034 2012-09-01 032 Articles
<![CDATA[Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması: Çeşitlilik Modelleri | Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması: Çeşitlilik Modelleri]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1579
]]>
2012-09-01 The Journal of Higher Education and Science 3 2 037 2012-09-01 035 Articles
<![CDATA[Yök Yasa Tasarısı Üzerine | Yök Yasa Tasarısı Üzerine]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1580
]]>
2012-09-01 The Journal of Higher Education and Science 3 2 2012-09-01 038 Articles
<![CDATA[Yeni Yök Yasa Taslağı'nın Düşündürdükleri | Yeni Yök Yasa Taslağı'nın Düşündürdükleri]]> http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1581
]]>
2012-09-01 The Journal of Higher Education and Science 3 2 040 2012-09-01 039 Articles