Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2013, Cilt 3, Sayı 1
38 makale bulundu.
  • Türkiye'de Yükseköğretimin Görünümü ve Geleceğe Bakış
         Yüksel KAVAK
  • Avrupa Birliği Eğitim Programları ve Değişim
         Fatih HASDEMİR1, Melih Rüştü ÇALIKOĞLU2
  • Türk Yükseköğretiminin Yeniden Yapılandırılması Bağlamında Sorunlar, Eğilimler, İlkeler ve Öneriler - I
         Durmuş GÜNAY
  • Yükseköğretim Sistemimizi İşgücü Piyasasındaki Gelişmeler Paralelinde Yeniden Yapılandırmak Zorundayız
         M. Kemal BİÇERLİ
  • Türkiye'de Yükseköğretimin Getirileri ve Fiyatı: Tıp Fakültesi Örneği
         Filiz GÖLPEK
  • Türkiye Yükseköğretim Kurumları İçin Kalite Güvence Oluşumu Üzerine Bir Model Önerisi
         İbrahim BELENLİ1, Durmuş GÜNAY2, Ercan ÖZTEMEL3, Ali DEMİR3, Funda SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU4, Muzaffer ELMAS5, Resul ERYİĞİT6, Orhan AYDIN7, Muharrem KILIÇ8
  • Türkiye'de Yükseköğretimde Hemşirelik Eğitimi
         Şule ERGÖL
  • Maden Mühendisliği Eğitiminde Eğilimler ve Sorunlar
         Gülhan ÖZBAYOĞLU
  • Türkiye'de Eğitim Yönetimi ve Denetimi Lisansüstü Öğrencilerinin Öz Değerlendirmeleri*
         Ferudun SEZGİN, Hasan KAVGACI , Ali Çağatay KILINÇ
  • Türkiye'de Üniversitelerin Kalitesini Belirlemek İçin Bir Yaklaşım
         Necati AĞIRALİOĞLU
  • Türkiye'de Lisansüstü Öğretim
         Necati AĞIRALİOĞLU
  • Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ve Mimarlık Eğitimi: Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Güçlükler
         Emel AKÖZER
  • İstanbul'da Kamu Hastanelerinde Performans Esaslı Geri Ödeme Sistemleri
         Ayşegül YILDIRIM KAPTANOĞLU
  • Yeni YÖK Yasa Tasarısı Çalışmaları Bağlamında Türkiye'deki Yükseköğretim Sisteminin Değerlendirilmesi
         Gülsün ATANUR BASKAN, Sakine SİNCER
  • Mesleki Eğitim ve Zekat: Pencap Mesleki Eğitim Kurulu Örnek Çalışması
         Iqbal M. KHAN
  • Akademisyenlerin Yurt Dışı Burs ve Destek Programları Hakkındaki Görüşleri
         M. Ertaç ATİLA1, Ö. Faruk ÖZEKEN2, Mustafa SÖZBİLİR3
  • Türkiye'de Ebelik Mesleğinin Sorunlarına Akademik Bakışı Yansıtan Nitel Bir Çalışma
         Sevil GÜNER1, Mine YURDAKUL2, Nalan YETİM3
  • Türkiye'de Meslek Yüksekokullarının 2000'li Yıllardaki Gelişimi ve Mevcut Zorluklar
         Durmuş GÜNAY1, Mahmut ÖZER2
  • Dünyada ve Türkiye'de Yükseköğretim Okullaşma Oranları ve Gelişmeler
         Durmuş GÜNAY1, Aslı GÜNAY2
  • Türkiye'de Meslek Yüksekokullarının 2000'li Yıllardaki Gelişimi ve Mevcut Zorluklar
         Durmuş GÜNAY1, Mahmut ÖZER2
  • Türkiye'deki Üniversitelerin Kendilerini Konumlandırdıkları Eğitim Alanları
         Kahraman ÇATI1, Yusuf BİLGİN2, Önder KETHÜDA3
  • Türkiye Yükseköğretim Sistemi İçinde Sosyoloji Disiplininin Tarihsel Temeldeki İstatistiksel Görünümü
         Serdar ÜNAL, Berivan BİNAY
  • Türk Üniversitelerindeki Uluslararası Öğrencilerin Yükseköğretim Taleplerini Etkileyen Etkenlerin İncelenmesi
         Somayyeh RADMARD
  • Türkiye’de Yükseköğretimde Uluslararasılaşmanın Son On Beş Yılı
         Mahmut ÖZER
  • Öğretim Üyelerinin Görüşlerine Göre Türkiye’de Yeni Kurulan Üniversitelerin Sorunları: Nitel Bir Araştırma
         Ali Çağatay KILINÇ1, Osman ÇEPNİ2, Bahadır KILCAN3, Tevfik PALAZ4
  • Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı-2015 Sonuçlarına Göre Türkiye’de Mesleki Eğitim
         İlhan ATİK
  • Otantik Olmanın Duyuşsal İyi Oluşu (Pozitif-Negatif Duygu Durumu) Yordama Gücü: Türk ve İngiliz Üniversite Öğrencileri Arasında Otantik Olma ve Pozitif-Negatif Duygu Durumu
         Behire KUYUMCU1, Asude KABASAKALOĞLU2
  • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin Stratejik Hedefleri ve Yeni Yönelimleri
         Mahmut ÖZER
  • Geçmişten Günümüze Türkiye’de Ön Lisans Sosyal Hizmetler Eğitimi
         Hıdır APAK
  • Nitelikli İşgücü İçin Etkin Mesleki Eğitim Konusuna Çözüm Olarak Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (FTMM) Eğitimi
         İlhan ATİK
  • 2000’lerde Türkiye’de Kadın Akademisyenler: Rol Çatışması mı veya Rol Genişlemesi mi?
         Fatma Fulya TEPE
  • 1992 Yılında Kurulan Türk Üniversiteleri Rektörlerinin 2023 Hedeflerinin İncelenmesi
         Süleyman DOĞAN
  • 2023 Eğitim Vizyonu ve Mesleki ve Teknik Eğitimde Yeni Hedefler
         Mahmut ÖZER
  • Türkiye’de Mimarlık/Mimari Tasarım Doktora Araştırmalarına Dair Bir İnceleme
         Hakan ANAY1, Ülkü ÖZTEN1, Meltem ÖZTEN ANAY2, Yiğit ACAR3
  • Öğrenciler Müşteri Olduklarında; Akademisyen ve Öğrenci Arasındaki İlişkinin Değişimi: Türkiye’de Sosyal Bilimlerden Bir Vaka Çalışması
         Selin ATALAY
  • Türkiye Yükseköğretimindeki Kavramsal, Olgusal, Tematik ve Yöntembilimsel Tercihler
         Yılmaz SOYSAL1, Somayyeh RADMARD2, Ali Yiğit KUTLUCA2, Hamide ERTEPINAR2, Fevzi Rıfat ORTAÇ3, Zeynep Gonca AKDEMİR1, Zeynep TÜRK2
  • Türkiye ve İngiltere Doktora Programlarının Karşılaştırılması
         Saadet Aylin YAĞAN, Zühal ÇUBUKÇU
  • İşletme Bölümü Yüksek Lisans Öğrencilerinin Yöneylem Araştırması Lisans Dersine Bakışı: Nitel Bir Araştırma
         Mehmet Fatih SERT
  •  

    Şu ana kadar web sayfamız 25715424 defa ziyaret edilmiştir.