Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2019, Cilt 9, Sayı 3
5 makale bulundu.
 • Yükseköğretim Yöneticilerinin İdari Davranışları, Duygusal ve Sosyal Yeterlikleri: Kültürlerarası Bir Araştırma
       Osman Ferda BEYTEKİN1, Şüheyda DOYURAN GÖKTÜRK2
 • Otantik Olmanın Duyuşsal İyi Oluşu (Pozitif-Negatif Duygu Durumu) Yordama Gücü: Türk ve İngiliz Üniversite Öğrencileri Arasında Otantik Olma ve Pozitif-Negatif Duygu Durumu
       Behire KUYUMCU1, Asude KABASAKALOĞLU2
 • Pozitif Duyguların Psikolojik Danışman Adaylarının Entelektüel Becerileri ve Mutluluk Düzeylerine Etkisi
       Aslı UZ BAŞ, Yağmur SOYLU
 • The Impact of Emotions on the Well-Being of the English Preparatory Program Instructors
       Buse ARAL, Enisa MEDE
 • Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilişsel Esneklik Düzeyleri ve Duygusal Tepkisellik Düzeylerinin İncelenmesi
       Fatma YAŞAR EKİCİ, Sema BALCI
 •  

  Şu ana kadar web sayfamız 29199697 defa ziyaret edilmiştir.