Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2011, Cilt 1, Sayı 2, Sayfa(lar) 080-088
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2011.013
Yükseköğretim Kurumlarında Etik İlkeler, Sorumluluklar ve Davranış Kuralları
Hasan GERÇEK1, Mehmet Haluk GÜVEN2, Şükrü Oğuz ÖZDAMAR3, Tuğba YANPAR YELKEN4, Turhan KORKMAZ5
1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, ZONGULDAK, TÜRKİYE
2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, ZONGULDAK, TÜRKİYE
3Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, ZONGULDAK, TÜRKİYE
4Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, MERSİN, TÜRKİYE
5Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, ZONGULDAK, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Yükseköğretim, Etik kurallar, Akademik personel, Öğrenci, İdari personel

Yükseköğretim kurumları; akademik personel, öğrenciler ve idari personelden oluşan üç temel paydaş grubunun yoğun bir etkileşim içinde oldukları yerlerdir. Akademik ortamlarda, aynı paydaş grubundan veya farklı gruplardan bireylerin birbirleriyle olan ilişkilerinde yüksek etik standartlara uyulması beklenir. Bu çalışmada, yükseköğretim kurumlarında eğiten, eğitilen veya çalışan bireylerin etkileşimine uygulanabilecek etik ilkeler, sorumluluklar ve davranış kuralları derlenmiştir.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 48324108 defa ziyaret edilmiştir.