Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2011, Cilt 1, Sayı 2, Sayfa(lar) 098-104
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2011.015
Yeni Devlet Üniversitelerinin Gelişimi: Sorunlar ve Politika Önerileri
Selcen ALTINSOY
Planlama Uzmanı, DPT Müsteşarlığı, ANKARA, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Yükseköğretim, Yeni üniversiteler, Gelişim stratejileri, Yükseköğretimde kalite

Yükseköğretime erişim ve yükseköğretimin kalitesi, yükseköğretim sektörünün birbiriyle ilişkili iki temel konusudur. Erişimin artırılması hedefine yönelik olarak üniversitelerin öğrenci kapasitelerinin artırılması ve 2006-2010 döneminde üniversitelerin yurt geneline yaygınlaştırılması sonucunda 2011 yılı itibariyle vakıf ve devlet üniversitelerinin sayısı 165'e yükselmiştir. Erişim sorununun çözümünde önemli ilerleme sağlanmış olmakla birlikte, yükseköğretimin kalitesinin artırılmasında aynı oranda bir ilerleme gerçekleşmemiştir. Yükseköğretim arzının niteliğinin yükseltilmesi, farklılaşma ve ihtisaslaşma politikaları çerçevesinde öğrenci tercihlerine daha duyarlı bir yükseköğretim sisteminin oluşturulması gereği açıktır. Yükseköğretim arzının çeşitlendirilerek sistemde rekabeti sağlamak ve öğrencilerin değişen ihtiyaçlarına cevap vermek üzere üniversitelerin birbirinden farklılaştırılması gereği temel politika dokümanlarında da dikkat çekilen bir husustur. Yeni devlet üniversitelerinin doğru gelişme stratejileri ile yerel, bölgesel ve ulusal kalkınmada önemli bir görev üstleneceği öngörülmektedir.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 48271776 defa ziyaret edilmiştir.