Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2011, Cilt 1, Sayı 3, Sayfa(lar) 128-133
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2011.019
Türkiye Yükseköğretim Kurumları İçin Kalite Güvence Oluşumu Üzerine Bir Model Önerisi
İbrahim BELENLİ1, Durmuş GÜNAY2, Ercan ÖZTEMEL3, Ali DEMİR3, Funda SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU4, Muzaffer ELMAS5, Resul ERYİĞİT6, Orhan AYDIN7, Muharrem KILIÇ8
1Hakkari Üniversitesi, HAKKARİ, TÜRKİYE
2Yükseköğretim Kurulu, ANKARA, TÜRKİYE
3Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, ANKARA, TÜRKİYE
4Düzce Üniversitesi, DÜZCE, TÜRKİYE
5Sakarya Üniversitesi, SAKARYA, TÜRKİYE
6Abant İzzet Baysal Üniversitesi, BOLU, TÜRKİYE
7Karadeniz Teknik Üniversitesi, TRABZON, TÜRKİYE
8Akdeniz Üniversitesi, ANTALYA, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Yükseköğretim, Yükseköğretim kurumları, Kalite güvence sistemi, Akreditasyon, Türkiye

Bu çalışmada dünyadaki mevcut kalite güvence sistemleri incelenerek, ülkemizdeki mevzuat, mevcut yapı ve yükseköğretim sisteminin gözönünde bulundurulması suretiyle geliştirilen bir model önerisi sunulmaktadır. Türkiye'nin yükseköğretim alanında önde gelen ülkelerden biri olabilme potansiyeli, iyi işleyen bir kalite güvence sistemi oluşturularak değerlendirilebilir. Kalite güvence sisteminin önemli bir bileşeni olan akreditasyon işleminin bağımsız akreditasyon kuruluşları tarafından icra edilmesi hayati önem taşır. Diğer yandan, birçok batı ülkesinden farklı olarak ülkemizde üniversitelerin yasayla kurulması ve hemen hemen tamamen merkezi hükümet tarafından finanse edilmesi, merkezi bir yapının da bulunmasını gerekli kılmaktadır. Bu çalışmada sunulan model, dengeli bir çözüme ulaşmak ve dinamik bir yapı oluşturmak amacını gütmektedir. Model, daha çok yükseköğretimin eğitim faaliyetlerinin kalite güvencesini sağlamaya yönelik olmakla birlikte, yükseköğretim kurumlarının işleyişini doğrudan etkileyeceği için aynı zamanda araştırma ve hizmet alanlarında da önemli ilerleme ve gelişme sağlayacaktır.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 48324986 defa ziyaret edilmiştir.