Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2012, Cilt 2, Sayı 3, Sayfa(lar) 147-165
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2012.046
Türkiye'de Üniversitelerin Kalitesini Belirlemek İçin Bir Yaklaşım
Necati AĞIRALİOĞLU
İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Üniversite, Kalite, Sıralama, Anket, Türkiye

Son yıllarda, üniversitelerin kalitesini belirlemek için uluslararası ve ulusal sıralamalar gibi bazı yaklaşımlar kullanılmaktadır. Bütün üniversitelerin ağırlıklı sıralaması problemlidir. Sıralamalar üniversiteler hakkında pek az bilgi sağlarlar. Sıralamalar göstergelerin seçimi, metodlar, ağırlık faktörleri, güvenirlilik ve geçerlilik açılarından sorgulanmaktadırlar.

Türkiye’de yükseköğretim kurumları hakkında geniş bilgiler bulunmaktadır. Fakat bu bilgiler potansiyel ortak kullanıcılara kalite güvenceli veriler ve güvenilir bilgiler olarak pek ender olarak sağlanmaktadır. Bu çalışmada, öğrenciler, aileler ve diğer hedef gruplarını bilgilendirmek üzere, uluslararası sıralamalardaki kriterler ve bazı göstergeler kullanılarak Türkiye’de üniversitelerin kalitelerinin belirlenmesi için bir yaklaşım teklif edilmiştir. Bu amaçla çeşitli göstergeleri içeren bir anket hazırlanmıştır. Bu anket, sıralama bilgileri için bir kaynak ve üniversite imkânlarının değerlendirilmesi için bir rehber olabilir. Bu ankete bağlı olarak Türkiye’de bir üniversitenin kalitesi belirlenebilecektir.


[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 43399465 defa ziyaret edilmiştir.