Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2013, Cilt 3, Sayı 1, Sayfa(lar) 038-047
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2013.057
Avrupa Birliği'nde Mesleki Eğitim
Mehmet BALCI, Yüksel ÇELİK, Hüseyin ELDEM, Ayşe ELDEM
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Karaman, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Mesleki eğitim sistemleri, Mesleki eğitim, Türkiye, Almanya, İspanya

Avrupa Birliği her alanda birtakım standartlar öngörmektedir. Ülkelerin gelişiminde önemli bir yer tutan kalifiye bireyler yetiştirilmesinin önem kazandığı günümüzde mesleki ve teknik eğitim alanında da, ortak Avrupa Birliği araçları oluşturarak belli standartlar benimsenmiştir. Bu çalışmada Avrupa Birliği'nin benimsediği mesleki eğitim ve öğretim politikaları sistemi ve standartları ele alınmıştır. Ayrıca bu çalışma 2010 yılında Avrupa Birliği projesi olarak kabul edilmiş ve çalışmada 2010-2012 yıllarında yürütülen “Web Based Basic Vocational Training” adlı ‘Hayat Boyu Öğrenme' kapsamındaki Leonardo Da Vinci Avrupa Birliği projesi çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalarda elde edilen sonuçlara ve proje ortaklarının Türkiye, İspanya ve Almanya olması dolayısıyla bu üç ülkenin mesleki eğitim yapısı, devlet ve özel mesleki eğitim kurumları ile bu eğitimler sonuncunda bireylerin hak kazandıkları diploma ve sertifikalara yer verilmiştir. Elde edilen bilgiler ile Avrupa Birliği üyesi olma yolunda ilerleyen Türkiye'nin mesleki eğitimi Avrupa Birliği'nin hedeflediği standartlara göre ele alınmış ve birtakım öneriler sunulmuştur. Çalışmanın amacı, Avrupa Birliği'ne üye ve aday ülkelerdeki mesleki eğitim almak isteyen genç bireylere nerede ve nasıl eğitim imkânlarına sahip olacakları konusunda yol gösterici olmanın yanı sıra, mesleki eğitimin içerisinde hizmet verici konumunda bulunan eğitimci ve eğitim yöneticilerine farklı ülkelerdeki uygulamalara gözatma ve kendi ülkeleri ile birliğin diğer ülkeleri arasında kıyas yapma imkânı sunmaktır. Çalışma, aynı zamanda eğitim yöneticilerine Avrupa Birliği'nde olması beklenen mesleki eğitime kendi ülkelerinde ne kadar yaklaşıldığını görme fırsatı da sunması açısından önem arz etmektedir.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 48498645 defa ziyaret edilmiştir.