Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2013, Cilt 3, Sayı 3, Sayfa(lar) 193-199
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2013.076
Suudi Arabistan’da Yükseköğretim Akreditasyonu ve Kalite Güvencesi
Abdullah ALMUSALLAM
Genel Sekreter, Ulusal Akademik Akreditasyon ve Değerlendirme Komisyonu, Riyadh, Suudi Arabistan
Anahtar Kelimeler: Ulusal akademik akreditasyon ve değerlendirme komisyonu, Yükseköğretim, Kalite güvencesi, Ulusal yeterlilikler çerçevesi, Suudi Arabistan

Suudi Arabistan’ın farklı bir yükseköğretim eğitim sistemi vardır ve bu demografik değişikliklere ve artan talebe yanıt olarak hızla büyümektedir. Ayrıca, çok hızlı bir ekonomik ve endüstriyel gelişme vardır ve birçok faaliyet alanında uluslararası rekabete maruziyet artmaktadır. Yükseköğretim eğitimi büyümeye devam etmeli ve en iyi uluslararası uygulamalara eşdeğer eğitim ve öğretim standartları sağlanmalı ve yaygın olarak kabul görmelidir. Standartlar tüm kurumlarda ve tüm programlarda gerçekleştirilmelidir. Bu gereksinimler, hükümetin bağımsız bir kalite güvencesi ve akreditasyon ajansı olarak Ulusal Akademik Akreditasyon ve Değerlendirme Komisyonu’nu kurmasına neden olmuştur. Komisyon, savunma dışındaki yükseköğretim kurumlarında standartların oluşturulması, kalite geliştirme ve akreditasyonun desteklenmesi sorumluluğunu yüklenmiştir. Odak noktası hem bir bütün olarak kurumların kalitesi, hem de eğitim ve öğretim programlarının kalitesi olacaktır. Kabul edilebilir asgari standartlarla yetinmekten ziyade sürekli gelişimi cesaretlendirmek, çeşitliliği teşvik etmek, ilgili farklı kurumlar arasında işbirliği ve karşılıklı desteğin sağlanması ve başka bir yerde geliştirilen bir sistemi benimsemekten ziyade Suudi Arabistan’ın gelenek ve gereksinimlerine uygun yaklaşımların tasarlanması, komisyonun geliştirdiği ilkeler arasındadır. Komisyon, bunu yaparken dünyada başka yerlerde bulabileceğimiz en iyi fikirlerden yararlanmaktadır; ancak geliştirdiğimiz apsistem kendimize özgü olacaktır. İlgili prosedürleri sınamak ve iyileştirmek için, iki üniversitede kurumsal ve programa özgü çalışmalar ile bağımsız dış değerlendirmeleri de içeren pilot programlar uygulanmıştır. Diğer bazı üniversite ve kolejlerde de yeni süreçlere ilişkin deneyimi sağlamak için gelişimsel incelemeler yürütülmektedir. Çoğu yüksek öğretim kurumu Komisyonun akreditasyon standartlarını temel alan ilk kendi değerlendirmelerini yapmış ve 2010 yılında resmi akreditasyon prosedürlerinin başlamasından önce kalite sistemlerinin tanıtımı için stratejik plan hazırlamıştır. Bu makale neler yapıldığının bir açıklamasını vermekte ve Suudi Arabistan’da yeni kalite güvencesi ve akreditasyon sisteminin etkin bir şekilde uygulanması ile üstesinden gelinmesi gereken bazı önemli konular ve zorlukların kısa bir özeti ile sona ermektedir.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 48324174 defa ziyaret edilmiştir.