Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2013, Cilt 3, Sayı 3, Sayfa(lar) 200-204
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2013.077
İç Kalite Güvencesi ve Dış Kalite Değerlendirmesi Arasındaki Uyumun Sağlanması: Cezayir Deneyimi
Mohamed MILIANI
Oran Üniversitesi, Anglo-Sakson Dilleri Bölümü, Oran, Cezayir
Anahtar Kelimeler: İç kalite güvencesi, Dış kalite değerlendirmesi, Uyum, Üniversite programları, Eğitim

Cezayir yükseköğretim sistemi, -‘Lisans-Master-Doktora’ veya kısaca LMD reformununun başladığı tarihe karşılık gelen- 2004 yılından bu yana yapılanması, düzeni ve prosedürleri bakımından bir devrim ile kıyaslanabilecek güçlü bir değişim geçirmektedir. Bu prosedürlerin hepsi, 2010 yılında başlayan bir kalite sisteminin inşasını oluşturmaktadır. Buna rağmen, LMD sisteminin uygulanmasında yaşanan zorluklardan biri, üniversitelerin yeni LMD öğrenme şemalarını 2004’ten 2010’a (son yayınlanan LMD eğitim programlarının tarihi) kadar yavaş ve aşamalı olarak kurma politikası nedeniyle yaşandı. Üniversitelerin yeni düzene katılmak zorunda tutulmaması, genel politikanın tutarlılığı ve gelişmesi açısından olumsuz oldu. Gerçekten de, ikili bir üniversite programı sisteminden (birinci sınıf öğrencilerine uygulanan eski sistem ve LMD sistemi) tek bir çerçeveye -yani LMD’ye- geçiş üniversiteler açısından zaman alıcı oldu. Kaliteye olan ilgi, daha sonra ilk olarak Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı himayesi altında Cezayir’de düzenlenen Kalite Güvencesi konulu uluslararası bir konferans aracılığıyla 2008’den itibaren Bakanlığın gündeminde oldu. Bakanlığın 2030 yılına kadar olan stratejik planının bir parçası, şu bileşenlerden oluşan bir kalite sistemini hedef almaktadır: LMD eğitim paketi, ulusal yeterlilikler çerçevesi, kalite güvence sistemi, referans kalite güvence çerçevesi, ulusal standartlar ve temel performans göstergeleri.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 48499146 defa ziyaret edilmiştir.