Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2014, Cilt 4, Sayı 2, Sayfa(lar) 112-123
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2014.094
Mesleki Eğitim ve Zekat: Pencap Mesleki Eğitim Kurulu Örnek Çalışması
Iqbal M. KHAN
Lahore School of Economics, Lahore, Pakistan
Anahtar Kelimeler: Mesleki eğitim, Girişimcilik eğitimi, Değer temelli organizasyon, Zekât eğitim modeli

Bu araştırmanın amacı, Pencap Mesleki Eğitim Konseyi'nde (PMEK) mesleki beceri kazananlara Girişimcilik Eğitimi verme imkânını araştırmaktır. Diğer bir amaç ise, PMEK'in Pencap'ın tamamında bulunan mesleki eğitim enstitüleri aracılığıyla girişimciliği teşvik edip etmediğini araştırmaktır. Bu çalışma, aynı zamanda tekrarlanabilir bir yöntem olarak mesleki eğitim amacıyla Zekat' ın kullanılması konusu ile de ilgilenmektedir. Araştırmanın hedefi, bu kurumun gelişimini takip etmektir. Ayrıca, -eğitim projelerini, değer temelli bir organizasyonu, bir öğrenen örgütü ve son derece yenilikçi bir kurumu finanse etmek için ‘Zekat'ı kullanan- kamu ve özel sektör mülkiyetindeki bu modelin başarısını belgelemek de hedeflenmiştir. Diğer bir hedef de, girişimcilik eğitiminin PMEK'teki yansımalarını ve etkinliğini araştırmaktır. Mesleki eğitim ve girişimcilik eğitimi ile ilişkili literatür gözden geçirilmiştir. Ayrıca, başka çevrelerde geçerli deneyim ve benzer uygulama örnekleri incelenmiştir. Zekat'a dayalı bir modelin yorumu ve kavramsallaştırması bununla birleştirilmiştir. Kullanılan araştırma yöntemi temelde niteldir; veriler yarı yapılandırılmış yoğun görüşmeler yoluyla ve paydaş odak gruplarından elde edilmiştir. Bu çalışmada veri toplamak için kullanılan stratejiler, “anket”, “olgu çalışması” ve “gömülü teori”dir. Yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen veriler, tematik analiz (verilerden rapor yazma analizi tekniği) ile sonuçlandırılmıştır. Veri yanlılığını azaltmak, birincil ve ikincil verileri karşılaştırarak geçerliliği artırmak ve ‘üçgenlemeyi' sağlamak amacıyla NVivo yazılımı kullanılmıştır. Bu araştırmanın bulgusu, PMEK'in sunduğu pedagojik becerilerin girişimci potansiyelinin geliştirilmesi için etkili olmadığıdır. Girişimcilik müfredatının geliştirilmesi ve PMEK eğitmenlerinin, öğrencilerin ve uygulamacıların eğitimi için çalışılması gereklidir. Araştırma, ayrıca Zekat Eğitim Modeli'nin eğitim programlarının yararına daha da geliştirilebileceğini ortaya koymaktadır. Çalışma, PMEK'in mikrogirişimcilik girişimlerini başlatma çabalarına rağmen, bunun çok zayıf olduğu sonucuna varmıştır. Girişimcilik eğitimi vermek için etkili bir pedagojik yaklaşım üzerinde çalışılması ve hem mesleki beceri programının, hem de girişimcilik eğitiminin güçlendirilmesi için müfredatın geliştirilmesi gerekmektedir.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 48230505 defa ziyaret edilmiştir.