Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2014, Cilt 4, Sayı 3, Sayfa(lar) 141-147
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2014.097
Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Fakültelerinde Klinik Öğretim Üyeleri: Genel Bir Bakış
Enes GÖK
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rize, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Klinik öğretim üyesi, Eğitim fakültesi, Akademik yükselme, Mesleki okul, Pratik eğitimi

Amerika Birleşik Devletleri yükseköğretim sisteminde “klinik öğretim üyeliği”, farklı alan ve bölümlerde farklı akademik personel pozisyonlarını tanımlama amacı ile kullanıla gelmiştir. Bu çeşitliliğe rağmen, temelde, klinik öğretim üyeliği, teori ve pratik arasındaki boşluğu doldurmak ve profesyonel okullar veya meslek eğitimi veren fakülteler diye tanımladığımız yükseköğretim kurumlarına pratik ve tecrübe bilgisi getirmesi için oluşturulmuş bir pozisyondur. Bu çalışma Amerika Birleşik Devletleri'ndeki eğitim fakültelerinde klinik öğretim üyeliği pozisyonunu, pozisyonun karakteristik özelliklerini, görev tanımını ve bu pozisyondaki öğretim üyelerinin sorunlarını tartışmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada ayrıca, eğitim fakültelerindeki klinik öğretim üyeliğinin tıp ve hukuk fakültelerindeki klinik öğretim üyeliği pozisyonları ile karşılaştırması yapılarak pozisyonun eğitim fakültesine özgü sorunlarının ortaya çıkarılması hedefl enmiştir. Bu çalışmanın başlıca tavsiyelerinden biri pozisyonun geleceği için, klinik öğretim üyelerinin diğer akademik personelle aynı atanma ve yükselme şart ve koşullarına tabi olmaya zorlanmaları yerine - ki kendilerine uymayan bir mekanizmadır - eğitim fakültelerinde de diğer mesleki okullarda olduğu gibi pozisyona özgü kariyer ve akademik yükselme mekanizması kurulmasıdır. Bu sayede, hem klinik öğretim üyelerinin iş güvencesi, maaş ve yükselme ile ilgili karşılaştığı sorunlar büyük ölçüde çözüme kavuşacak hem de klinik olmayan öğretim üyelerinin kalite ile ilgili kaygıları giderilmiş olacaktır.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 48228963 defa ziyaret edilmiştir.