Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2015, Cilt 5, Sayı 3, Sayfa(lar) 272-284
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2015.129
Eğitimsel Liderlik: Seçilmiş Ülkelerde ve Pakistan'da Eğitimsel Gelişim ve Liderlik Programları
Iqbal M. KHAN1, Usman KHALIL2, Ifra IFTIKHAR3
1Lahore School of Economics, Lahore, Pakistan
2University of Management & Technology, Lahore, Pakistan
3Lahore College for Women University, Lahore, Pakistan
Anahtar Kelimeler: Liderlik, Eğitimde liderlik, Kültürel faktörler, Bölgesel faktörler, Pakistan

Genellikle eğitimde liderlik konusu, ilk olarak ilgili konu ve çalışmaların ele alınmasıyla başlar. Bu yazı, önce liderliğin bazı yönlerini incelemektedir; daha sonra bunları eğitimsel liderlik kavramı ile bütünleştirmek amacıyla kapsamı geliştirmeye çalışmaktadır. Pakistan'da eğitimde liderlik iyi desteklenmiş ve ilgilenilmiş bir olgu olmayıp, şans eseridir. Liderlik eğitim ortamında anlık olarak ortaya çıkar ve eğitimsel liderlik örnekleri çok nadirdir. Bu olguyu açıklamak için liderlik kapsamını geliştirmek, onu daha iyi açıklayan bir yol olabilir. Ayrıca yüksek nitelikli eğitim ölçütleri taşıyan ABD, Kanada, İngiltere gibi ülkelerin eğitim politikalarını değerlendirmeye ve Pakistan eğitim politikaları ve uygulamaları ile karşılaştırmaya çalıştık. Bununla birlikte, Pakistan eğitim kurumlarının ilke ve eğitim politikaları ile tarihsel perspektif hakkında yeterli veri ve bilgi sahibi olmamamız bu yazının sınırlarını oluşturmuştur. Buna karşın, yapılan karşılaştırma ilginç bir durum ortaya çıkarmaktadır. Esasa ilişkin olarak belirlenmedikleri için, bir vizyonu olan ve eğitimde öncülük etmeye yarayacak ilkelerin eksikliği - pozisyon açısından yetersiz temele oturmuşluk ve kültürsüzlük - söz konusudur. ‘Siyaset politikası yaklaşımı'ndan kurtulmak ve ‘okul kültürü modeli'ni tercih etmek gerekmektedir; bu da liderlik kalitesi ile sağlanır. Bu araştırmanın amacı, liderliğin gerçekte ne olduğunu ve eğitim bağlamında nasıl yorumlanması gerektiğini ve Pakistan'daki kültürel ve bölgesel faktörler bağlamında iyi bir eğitimsel liderlik modelinin ne olduğunu ve bunun nasıl geliştirileceğini anlamaktır.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 48738644 defa ziyaret edilmiştir.