Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2015, Cilt 5, Sayı 3, Sayfa(lar) 324-334
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2015.134
Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Staj Eğitimi Hakkında Görüşleri: Gaziantep İli Örneği
Atınç OLCAY1, İbrahim YILDIRIM2, Metin SÜRME3
1Gaziantep Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu, Gaziantep, Türkiye
2Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Gaziantep, Türkiye
3Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Gaziantep, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Turizm eğitimi, Staj eğitimi, Öğrenci görüşleri

Turizm endüstrisinden en yüksek faydanın sağlanabilmesi etkin ve kaliteli bir turizm eğitim sistemiyle mümkün olmaktadır. Dolayısıyla öğrencilerin turizm işletmelerinde amacına uygun bir biçimde gerçekleştirecekleri staj, onların mesleklerine daha iyi hazırlanmalarını sağlayacaktır. Bunun sonucu olarak da turizm endüstrisinin, yetenekli insan gücüne olan ihtiyacı da karşılanmış olacaktır. Bu doğrultuda stajın öğrenci istek ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir nitelikte olması ve öğrencilerin staj eğitiminden memnuniyet duyması büyük önem taşımaktadır. Zira stajdan memnun kalmayan öğrencilerin gelecekte bu mesleği icra etme noktasında kararsız kalacakları düşünülmektedir Bu bağlamda bu araştırmanın amacı, turizm eğitimi alan öğrencilerin staj eğitimine yönelik görüşlerini belirlemek ve bu görüşlerle cinsiyet ve staj gördükleri işletme türü arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılığın olup olmadığını tespit etmektir. Bu doğrultuda Gaziantep Üniversitesi Turizm işletmeciliği ve Otelcilik bölümüne kayıtlı 126 öğrenciye anket uygulanmış ve araştırma sonucunda öğrencilerin staj eğitimine yönelik görüşlerine dair genel olarak kararsız oldukları görülmüştür. Bununla beraber öğrencilerin staj eğitimine yönelik görüşleri ile cinsiyetleri ve staj gördükleri işletme türü arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 48271141 defa ziyaret edilmiştir.