Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2016, Cilt 6, Sayı 1, Sayfa(lar) 013-030
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2016.139
Dünyada ve Türkiye'de Yükseköğretim Okullaşma Oranları ve Gelişmeler
Durmuş GÜNAY1, Aslı GÜNAY2
1Eski YÖK Yürütme Kurulu Üyesi, Ankara, Türkiye
2Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ekonomi Bölümü, Ankara, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Okullaşma oranı, Yükseköğretim, Türkiye

Bu çalışmada öncelikle okullaşma oranının ne olduğu tanımlanarak Dünya'da bu konuda yaygın olarak kullanılan hesaplama yöntemleriyle ilgili bilgiler verilmiştir. Daha sonra yükseköğretim okullaşma oranının ne olduğu ve nasıl hesaplandığı gösterilmiştir. Bu kapsamda Türkiye için hem eğitim türüne (açıköğretim ve yüz yüze eğitim) hem de eğitim düzeyine (önlisans, lisans ve lisansüstü) göre yükseköğretim okullaşma oranları hesaplanmıştır. Ayrıca, farklı ülkelerin yükseköğretim okullaşma oranlarıyla ilgili bilgiler de sunularak Türkiye'nin Dünya'daki yeri belirlenmeye çalışılmıştır. Özetle, ülkemizin 2015 yılı itibariyle %94'lük yükseköğretim brüt okullaşma oranıyla Dünya'da üst sıralarda yer aldığı gösterilmiştir. Böylelikle, Türk yükseköğretiminin üniversal aşamaya ulaşmış bir yükseköğretim sistemi olduğu görülmektedir.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 48325355 defa ziyaret edilmiştir.