Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2016, Cilt 6, Sayı 1, Sayfa(lar) 116-122
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2016.148
Akademik Destek Programından Yararlanan Öğrencilerin Başarı Oranlarının Değerlendirilmesi
Huriye ARIKAN
Sabanci University, Academic Support Program, Istanbul, Turkey
Anahtar Kelimeler: Öğrenci destek sistemleri, Akran desteği, Akran ilgisi, Aktif öğrenme

Akademik destek, kurum akademik hedefleri ve eğitim yaklaşımı doğrultusunda üniversite için geliştirilmiş müfredat dışı faaliyetler sunan öğrenci odaklı bir programdır. Programın ana amacı öğrenciler tarafından yaratılıp sürdürülen ve içerisinde yaratıcılık barındıran bir öğrenme kültürünün geliştirilmesine destek vermektir. Programın özünü aktif öğrenme oturumları oluşturur. Bu makale destek programının faaliyetlerini kısaca özetler ve aktif öğrenme oturumlarının Kalkulus, Doğa ve Bilim, İnsan ve Toplum dersleri arasından seçilmiş bazı derslerdeki öğrenci başarısı açısından kazanım analizini sunar.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 38300205 defa ziyaret edilmiştir.