Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2016, Cilt 6, Sayı 2, Sayfa(lar) 178-185
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2016.154
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Devamsızlığa İlişkin Tutumları
Zeynep BAYKAN1, Mehmet KILINÇ2, Melis NAÇAR1
1Erciyes University, Faculty of Medicine, Department of Medical Education, Kayseri, Turkey
2Erciyes University, Faculty of Medicine, Kayseri, Turkey
Anahtar Kelimeler: Devamsızlık, Tıp fakültesi, Öğrenci, Tutum

Bu çalışmanın amacı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin devamsızlığa ilişkin görüşlerini ve tutumlarını belirlemektir. Çalışma 2015 Mayıs ayında yapılmış tanımlayıcı, kesitsel bir araştırmadır. 310 öğrencinin %81'ine ulaşılmıştır. Araştırmada öğrencilere devamsızlık tutum ölçeğini içeren bir anket uygulanmıştır. Verilerin analizinde Ki kare ve Mann Whitney U testleri kullanılmıştır. Öğrencilerin %7.2'si teorik derslere her zaman devam ettiğini söylerken, %71.1'i bazen, %21.7'si çoğunlukla/her zaman devamsızlık yaptığını söylemektedir. %81.1'i pratik derslere her zaman devam etmektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerin teorik derslere daha çok devam ettikleri saptanmıştır. Öğrencilerin devamsızlığı önlemek için en çok belirttikleri öneri, temel derslerin ileride kullanılacak klinik bilgiler ile bağdaştırılması olmuştur. Öğrencilerin devamsızlık tutum ölçeğinden aldıkları puan ortalaması 54.6 ± 15.0; gereklilik, sorumluluk ve zorunluluk alt ölçek puan ortalamaları sırasıyla 19.6 ± 5.5, 21.4 ± 6.7 ve 13.6 ± 6.1'dir. Öğrencilerin %73.5‘i tıp fakültesinde devam durumunun kontrol edilmemesi gerektiğini söylemiştir. Araştırma sonucunda tıp öğrencilerinin devama ilişkin tutumlarının olumsuz olduğu, öğrencilerin motivasyonlarını arttırıcı ve devamsızlığı önleyici uygulamalar planlanması gerektiği sonucuna varılmıştır.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 41533428 defa ziyaret edilmiştir.