Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2016, Cilt 6, Sayı 2, Sayfa(lar) 186-194
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2016.155
Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencilerinin Gündelik Yaşamda Müzik Dinleme Ortamları ve Müzik Tercihleri: Dokuz Eylül Üniversitesi Örneği
Elif TEKİN GÜRGEN
Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bilimleri Bölümü, İzmir, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Gündelik yaşamda müzik, Müzik dinleme ortamları, Müzik tercihi

Bu çalışmanın amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okuyan öğrencilerin müzik dinleme ortamlarını, dinledikleri müzik türlerini ve bunlar arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Ayrıca müzik dinleme ortamlarının öğrencilerin müzik eğitimi alıp almamalarına ve cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık oluşturup oluşturmadığı da araştırılmıştır. Veri toplama aracı olarak beşli Likert tipi olarak geliştirilmiş müzik dinleme ortamları ölçeği ve müzik dinleme sıklığı ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonuçları öğrencilerin müziği en çok evde ve toplu taşıma araçlarında en az ise aileleri ve kitap/gazete/dergi okurken dinlediklerini göstermektedir. Öğrencilerin müzik türü tercih ortalamalarına bakıldığında en çok dinlenilen türün Rock ve Blues olduğu, onları Jazz ve Klasik Müzik türlerinin izlediği görülmektedir. En az tercih edilen türler ise Arabesk, Rap ve Türk Halk Müziğidir. Öğrencilerin müzik dinleme ortamlarının eğitim, cinsiyet ve dinledikleri müzik türüne göre anlamlı farklılıklar oluşturduğu saptanmıştır.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 41394953 defa ziyaret edilmiştir.