Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2016, Cilt 6, Sayı 2, Sayfa(lar) 195-208
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2016.156
Özel Öğretim Kurumlarında Mesleğe Yeni Başlayan Sınıf Öğretmenlerinin İstihdamı ve İlk Yıl Deneyimleri
Turgay ÖNTAŞ
Bülent Ecevit Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Zonguldak, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Kariyer, Özel öğretim kurumu, Mesleğe giriş, Öğretmen eğitimi, Sınıf öğretmeni

Bu araştırmada mesleğe yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin istihdam süreçleri ve özel öğretim kurumlarındaki ilk yıl deneyimlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Sınıf öğretmeni istihdamında en fazla pay kamu kaynakları ile finanse edilen kamu okullarına aittir. Bununla birlikte tüm mezunlar kamu okullarına atanmak istediklerinde mezun sayısı ve atanma durumları açısından büyük bir açık meydana gelmektedir. Bu durumda özel öğretim kurumları sınıf öğretmenleri için alternatif kariyer imkânı yaratmaktadır. Araştırmada sınıf öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin gözünden gerçek deneyimlerini yansıtmak amacıyla nitel araştırma deseni tercih edilmiştir. Veriler yarı yapılandırılmış görüşmelerden ve dokümanlardan elde edilmiştir. Veriler analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları, araştırma sorularına bağlı olarak belirlenen temalar ve kodlar çerçevesinde verilmiştir. Kariyer teması kapsamında sektör tercihi, istihdam ve seçim süreçleri, mesleki gelişim ve mesleği terk; ilk yıl başarısını etkileyen faktörler teması içerisinde öğretimi etkileyen faktörler, uyum ve vasıf odağı; problemlerin algılanması temasında baskı, iş yükü, psikolojik ve fiziksel yorgunluktan şikâyet, gibi esnek çalışma kodlarına yer verilmiştir.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 48270932 defa ziyaret edilmiştir.