Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2016, Cilt 6, Sayı 3, Sayfa(lar) 297-303
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2016.166
Atatürk'ün Eğitime Bakışı Üzerine Bir Çalışma
Volkan Hasan KAYA1, Zafer BAHÇECİ2, Elif KAYA2
1Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye
2Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kırşehir, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Atatürk'ün görüşleri, Eğitim, Fen bilimleri, Maarif kongresi

Atatürk'ün eğitim alanındaki görüşleri ve önerileri halen günümüzde geçerliliğini korumaktadır. Bu nedenle geçmişte eğitim alanında farkına varılan değerlerin canlandırılması, tarihten dersler çıkartılması; çağdaş uygarlık seviyesine ulaşılmasında atılacak adımlardan biri olmalıdır. Bu çalışmada, tarihi araştırma yöntemi kullanılarak, Atatürk'ün eğitim, öğretmenler ve ilköğretim hakkındaki görüşleri doğrultusunda eğitime bakış açısı tespit edilmeye çalışılmıştır. Genel araştırma türlerinden betimsel araştırma yöntemi kullanılarak belirlenen durum tanımlanmaya ve açıklanmaya çalışılmıştır. Kaynak taraması sonucunda elde edilen veriler; “fen” , “eğitimin insan yaşamındaki yeri”, “Atatürk'ün eğitime verdiği önem”, “Maarif Kongresi ve önemi”, “Atatürk'ün fen bilimlerine bakışı” ve “Atatürk'ün görüşlerinde gençler ve öğretmenler” konu alanları ile sınırlandırılmıştır. Atatürk'ün görüşleri doğrultusunda eğitimine yönelik öneriler sunulmuştur.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 48142229 defa ziyaret edilmiştir.