Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2016, Cilt 6, Sayı 3, Sayfa(lar) 317-325
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2016.168
Üniversite Öğrencilerinin Feminizme ve Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açılarının Belirlenmesi
Ayşegül UNUTKAN1, Sultan GÜÇLÜ2, Emel ELEM1, Safiye YILMAZ3
1Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Sağlık Yüksekokulu, Ebelik Bölümü, Kütahya, Türkiye
2 Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Kütahya, Türkiye
3 Mersin Özel Orta Doğu Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, Mersin, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Feminizm, Toplumsal cinsiyet, Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı, Üniversite öğrencileri, Eğitim

Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı kadınları, eğitim, çalışma, evlilik ve aile yaşamı başta olmak üzere toplumsal yaşamın her alanında olumsuz etkilemektedir. Toplumsal cinsiyet ayrımcılıklarının bu yaşam alanları üzerindeki etkilerine dikkat çekmek ve olumsuz sonuçlarını azaltabilmek için feminizm ortaya çıkmıştır. Toplumsal cinsiyet adaletinin sağlanması için toplumsal bir dönüşüm gereklidir. Bu dönüşümün sağlanabilmesinde ise gençlerin eğitilmesi ve farkındalıklarının artırılması önemli bir basamaktır. Bu çalışma Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin feminizm ve toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın evrenini 1293 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini çalışmaya katılmayı kabul eden 846 öğrenci oluşturmuştur. Veriler anket formu kullanılarak, yüzdelik, Kruskal-Walls ve MannWhitney-U testleri ile değerlendirilmiştir. Öğrencilerin %43.3'ü feminizmi “kadınların erkeklerden üstün olduğunu savunan düşünce biçimi”, %31.9'u ise “toplumsal fırsat eşitliğini savunan düşünce biçimi” olarak tanımlamışlardır. Çalışmamızda çalışma yaşamı, toplumsal yaşam, evlilik ve aile yaşamı ile ilgili alanlarda erkeklerin daha geleneksel görüşlere sahip oldukları belirlenmiştir. Araştırmada çalışma yaşamı ve evlilik yaşamı ile ilgili alanlarda erkeklerin daha geleneksel görüşlere sahip oldukları, toplumsal yaşam ve aile yaşamı ile ilgili önermelerde ise kadın ve erkek öğrencilerin eşitlikçi görüşlere sahip oldukları belirlenmiştir. Bunun yanında, öğrencilerin çalışma yaşamı, toplumsal yaşam, evlilik yaşamı ve aile yaşamı ile ilgili konularda toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin görüşleri incelendiğinde, önermelerin tamamında bölümler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu, ebelik bölümü öğrencilerinin daha eşitlikçi yaklaşıma sahip oldukları görülmüştür. Ayrıca, üst sınıflardaki öğrencilerin daha eşitlikçi bakış açısına sahip oldukları saptanmıştır. Çalışmamızın sonucunda üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyete ilişkin görüşlerinde geleneksel tutumların hala devam ettiği görülmektedir. Bu araştırma çerçevesinde söylebiliriz ki; gençlerimiz feminizmi tüm düşünsel ve kavramsal boyutlarıyla pek algılamamakta ve benimsememektedirler. Bu yüzden, üniversite öğrencilerinin feminizm ve toplumsal cinsiyet ile ilgili farkındalıklarının artırılması gerekir. Ayrıca üniversitelerde toplumsal cinsiyet adaletini savunan öğrenci topluluklarının oluşturulmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 48502459 defa ziyaret edilmiştir.