Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2016, Cilt 6, Sayı 3, Sayfa(lar) 333-350
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2016.170
Türkiye Yükseköğretim Sistemi İçinde Sosyoloji Disiplininin Tarihsel Temeldeki İstatistiksel Görünümü
Serdar ÜNAL, Berivan BİNAY
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Aydın, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Türkiye'de sosyoloji, Yükseköğretim, Sosyoloji lisans ve lisansüstü eğitimi, Sosyoloji öğrencileri ve akademik personel, Niceliksel değişim

Akademik disiplinlerin genel olarak ülke çapında yükseköğretim düzeyindeki gelişme ve değişimlerden ne ölçüde etkilendiği ve bunun ilgili disiplinde nicel anlamda ne yönde bir değişikliğe ya da farklılaşmaya yol açtığı ya da açma potansiyeli taşıdığı meselesi önemlidir. Bu makalede de, Türkiye'de yükseköğretim alanında meydana gelen gelişmeler temelinde sosyal bilimler kategorisi içinde önemli bir yere sahip olduğunu düşündüğümüz sosyoloji disiplininde görülen nicel temeldeki değişimler ve alanın mevcut görünümü tarihsel verilerle kıyaslanmak suretiyle ele alınmaya çalışılmıştır. Bu yönüyle çalışmada, Türkiye'de sosyoloji disiplininin ve eğitiminin tarihsel olarak nicel temeldeki gelişme sürecine değinilerek, yükseköğretim düzeyindeki sosyoloji alanındaki mevcut lisans, lisansüstü programlar, bu programlara yönelik öğrenci talebi/eğilimi ve akademik personele ilişkin nicel verilerin tarihsel değişimi çeşitli sayısal göstergeler ışığında incelenmiştir. Yine, sosyoloji alanındaki öğrenci ve akademik personel dağılımı ve değişimi üniversitelerin bulundukları coğrafi bölgeler, kuruluş dönemleri ve türüne göre sınıflandırılarak sosyoloji disiplininin mevcut görünümünün bir fotoğrafı çıkarılmıştır. Böylelikle, Türkiye yükseköğretim sistemi içinde sosyoloji disiplininin bulunduğu konuma, genel trendine ve gelecek projeksiyonuna dair muhtemel çıkarsamalarda bulunulmuştur. Bu yönüyle, makalede sunulan veriler betimleyici bir özelliğe sahiptir. Çalışmada Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Yükseköğretim Kurulu ve üniversitelerin kendi veri arşivlerindeki nicel temeldeki dokümanlardan yararlanılmış ve sosyoloji disiplinine ilişkin veriler belirli kategorileştirmeler yoluyla analiz edilip sunulmaya çalışılmıştır.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 48127918 defa ziyaret edilmiştir.