Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2016, Cilt 6, Sayı 3, Sayfa(lar) 359-363
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2016.172
Akademisyenlerin Maaşlarının İyileştirilmesinin Örgütsel Bağlılığa Etkisi Üzerine Bir Araştırma
Ebru ÖZER1, H. Serdar YALÇINKAYA2
1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü, Konya, Türkiye
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü, Konya, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Örgütsel davranış, Örgütsel bağlılık, Maaş, Akademik

Örgütsel bağlılığı etkileyen faktörlerle ilgili literatür çalışması yapıldığında çok farklı unsurun örgütsel bağlılığı etkilediği görülmektedir. Bu faktörlerden biri de çalışanın almış olduğu ücrettir. Bu çalışma; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer alan ve akademisyenlerin maaşlarının iyileştirilmesini sağlayan bu değişikliğin akademisyenlerin örgütsel bağlılıklarına etkisini ölçmek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde örgütsel bağlılık kavramı üzerinde durulmakta, ikinci bölümde ise Türkiye'de çalışmakta olan öğretim elemanlarına uygulanan örgütsel bağlılık anketinin değerlendirme sonuçlarına yer verilmektedir. Sonuç olarak yapılan çalışmada öğretim elemanlarının almış oldukları akademik zamdan önce örgütsel bağlılıklarının olduğu ve akademik zamdan sonra da olumlu bir şekilde kurumlarına karşı örgütsel bağlılıklarının arttığı tespit edilmiştir.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 43247161 defa ziyaret edilmiştir.