Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2016, Cilt 6, Sayı 3, Sayfa(lar) 373-383
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2016.174
Öğrencilerin Lisansüstü Eğitimde Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri: Bir Olgu Bilim Araştırması
Alper YETKİNER1, Murat İNCE2
1Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Programları Bölümü, Ankara, Türkiye
2Bülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, Temel İngilizce Bölümü, Zonguldak, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Lisansüstü eğitim, Lisansüstü eğitimin sorunları, Görüşme, Öğrenci görüşleri

Kalkınma sürecinde, yüksek nitelikli insan gücüne büyük gereksinim duyulmaktadır. Gereksinim duyulan bu insan gücünün yetiştirilmesinde ise başarılı ve nitelikli bir lisansüstü eğitim, özellikle de az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için oldukça önemlidir. Bu nedenlerden dolayı lisansüstü eğitime gereken önemin verilip, alandaki sorunların da çözülmesi gerekmektedir (Sevinç, 2001). Bu araştırmada, eğitim bilimleri enstitüsünde lisansüstü eğitim gören bireylerin yaşadıkları sorunların belirlenmesi ve yaşanan sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin oluşturulması amaçlanmıştır. Araştırmada nitel yöntem ve olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu bir devlet üniversitesi enstitüsünde farklı bölüm ve anabilim dallarında lisansüstü eğitim gören, katılımcılar oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmanın başlıca bulgularından elde edilen sonuçlara göre; öğrenciler yabancı dil ve ALES sorunu, çalıştıkları kurumlardan izin alamama sorunu, tez danışmanı ile iletişim sorunu ve tez yazma sürecinin yoruculuğu sorunu konularında görüşlerini dile getirmişlerdir. Sonuç bölümünde, lisansüstü eğitimde öğrencilerin karşılaştıkları sorunlara yönelik önerilerde bulunulmuştur.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 48142367 defa ziyaret edilmiştir.