Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2016, Cilt 6, Sayı 3, Sayfa(lar) 396-401
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2016.176
Öğretmen Adaylarının Akademik Sahtekârlık Eğilimleri ve Değerleri
Ayşegül KADI1, Osman Ferda BEYTEKİN1, Hasan ARSLAN2
1Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, İzmir, Türkiye
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Çanakkale, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Değerler, Öğretmen adayları, Akademik sahtekârlık

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının akademik sahtekârlık eğilimleri ve değerlerini incelemektir. Araştırma evrenini, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde 2013-2014 eğitim-öğretim yılında formasyon eğitimi alan öğretmen adayları oluşturmaktadır. Örneklemi ise, uygun örnekleme yöntemiyle seçilen 244 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veriler, Akademik Sahtekârlık Eğilimi Ölçeği ve Portre Değerler Anketi ile toplanmıştır. Araştırma, öğretmen adaylarının değerleri ile akademik sahtekârlık eğilimleri arasındaki ilişkiyi incelemesinden dolayı korelasyonel ve öğretmen adaylarının akademik sahtekârlık eğilimleri ve değerlerini demografik değişkenlere göre incelemesinden dolayı tarama modelindedir. Sonuç olarak; cinsiyet değişkenine göre öğretmen adaylarının akademik sahtekârlık eğilimleri ve değerleri arasında anlamlı fark vardır. Bölüm değişkenine göre öğretmen adaylarının değer ve akademik sahtekârlık eğilimleri farklılaşmamaktadır. Öğretmen adaylarının değerleri ile akademik sahtekârlık eğilimleri arasında anlamlı bir ilişki yoktur.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 41797524 defa ziyaret edilmiştir.