Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2017, Cilt 7, Sayı 1, Sayfa(lar) 099-117
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2017.189
Türkiye’de İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutumları ve Diğer Bileşenlerin Bulanık Mantık ile Değerlendirilmesi
Elif BAHADIR
Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Bulanık mantık, Lisansüstü eğitim, Tutum

Bir kültür çalışanı olarak değerlendirilen öğretmenlerin niteliklerini arttırmak için günümüzde diğer alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da gereklilik gibi görülen lisansüstü eğitim, geçmiş dönemlere nazaran daha önemli hale gelmiştir. Öğretmen adayların lisansüstü eğitime dair tutumları bu bağlamda oldukça önemlidir. Lisansüstü eğitime girişte lisans mezuniyet ortalamaları ve ‘akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı’ puanları ağırlıklı olarak dikkate alınmaktadır. Araştırmamızda bu verilerin yanında öğretmen adaylarının tutumlarını da dikkate alarak, lisansüstü eğitime girişte bütün bu bileşenlerin bulanık mantık tabanlı bir değerlendirme ile yorumlanmasına yer verilmektedir. Bu çalışmada, öğrencilerin lisansüstü eğitime yönelik tutumlarının belirlenmesinde ‘Lisansüstü Tutum Ölçeği’ ile elde edilmiş sonuçlar yanı sıra öğretmen adaylarının lisans mezuniyet ortalamaları ve ‘Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ puanları da dikkate alınarak lisansüstü eğitime uygun öğrencilerin değerlendirmesi, bulanık mantık kurallarıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma 155 ilköğretim matematik öğretmenliği öğrencisi ile yürütülmüştür. %80.77’lik genel öngörü oranı ile sınıflama yapılmıştır. Öğretmen adaylarının tutum puanları ve eldeki diğer verilerin değerlendirmesi bulanık mantık yöntemi ile yapılmış ve bu yaklaşımla daha etkin ve doğru sonuçlara ulaşılabileceği gösterilmiştir.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 48231126 defa ziyaret edilmiştir.