Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2017, Cilt 7, Sayı 2, Sayfa(lar) 247-255
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2017.204
Türkiye’de Yükseköğretimde 1999-2015 Yılları Arasındaki Nicel Değişimler
Leyla YILMAZ FINDIK1, Suzan Beyza KAPTI2, Nagihan BOZTUNÇ ÖZTÜRK1, Eren Halil ÖZBERK1, Yüksel KAVAK3
1Hacettepe Üniversitesi, Rektörlük, Ankara, Türkiye
2Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Programları Bölümü, Ankara, Türkiye
3Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Ankara, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Yükseköğretim, Nicel değişim, Büyüme

Eğitim, ulusların geleceğini inşa etmek ve sürdürülmesini sağlamak için önemli görülmekte ve sürdürülebilir gelişimin merkezinde yer almaktadır. Eğitime yatırım ve özellikle yükseköğretime yatırım büyüme için önemli görülmekte ve daha nitelikli istihdam ve daha iyi eğitilmiş işgücü üretimin, yenilik ve refahın artmasını sağlamaktadır. Bu da son yıllarda ülkelerin dünya genelinde rekabet edebilmelerini sağlayacak yükseköğretim sistemlerinin çeşitlenmesine ve gelişmesine sebep olmuştur. Türkiye’de yükseköğretim sistemi son zamanlarda emsalsiz bir dönüşüme tanıklık etmektedir. Bu dönüşüm ekonomik ve demografik değişimler sonucunda ortaya çıkmıştır. Türkiye’de yükseköğretim dünya genelinde rekabet edebilmek ve toplumun artan taleplerini karşılayabilmek için nicel anlamda büyümekte ve değişmektedir. Çalışmanın amacı Türkiye’de yükseköğretimde 1999-2015 yılları arasındaki son 15 yılda yaşanan eğilimleri üniversite, kurum sayıları, öğrenci ve akademik personel açısından incelemektir. Çalışmanın sonuçları, Türkiye’nin 1999 yılından beri önemli bir gelişim gösterdiğini ve bu gelişimlerin çoğunlukla nicel büyümeler olduğunu ama buna rağmen uluslararası ölçütler ve OECD ülkeleri ile karşılaştırıldığında bu büyümenin yeterli olmadığını ortaya koymaktadır.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 48324553 defa ziyaret edilmiştir.