Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2017, Cilt 7, Sayı 2, Sayfa(lar) 312-320
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2017.210
Yükseköğretim Kurumlarında Araştırma Performansı: Ölçüm Kriterleri ve Kavramı Etkileyen Faktörler Üzerine Bir İnceleme
Oya TAMTEKİN AYDIN
Bilgi Üniversitesi, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü, Istanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Yükseköğretim, Araştırma performansı, Ölçümler, Faktörler, Kavramsal çerçeve

Yükseköğretim alanında artan rekabet son yıllarda birçok akademisyenin ilgi odağı haline gelmiştir. Konu ile ilgili yapılan araştırmalar, bu rekabetin özellikle, öğrenci sayısı ve araştırma performansını artırma, araştırma fonu elde etme, nitelikli öğretim görevlileri bulma ve kurum için elde edilebilecek finansal destekler üzerine olduğunu vurgulamıştır. Bu çalışmada üniversiteler arasındaki rekabetin önemli bir parçası olan ‘araştırma performansı’ konusuna dikkat çekilmiş ve kavrama yönelik geniş bir literatür taraması yapılmıştır. İlgili yazın, ilk olarak, kavramı açıklayan tanımlamalar ve kavramın ölçütleriyle birlikte ortaya konulmuş; ardından, araştırma performansını etkileyen faktörler kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Çalışmanın sonunda ise ‘araştırma performansı’ ile ilgili kavramsal bir çerçeve elde edilmiştir. Elde edilen bu kavramsal çerçevenin, üniversiteler arası rekabetin önemli bir parçası olan ‘araştırma performansı’ kavramının her yönüyle anlaşılmasına ve böylelikle konuyla ilgili olan tüm yetkililerin mevcut durumlarını daha iyi hale getirebilmesine katkı sağlaması beklenmektedir.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 48324440 defa ziyaret edilmiştir.