Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2017, Cilt 7, Sayı 3, Sayfa(lar) 554-564
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2017.232
Yükseköğretimde Kariyer Merkezlerinin İncelenmesi: İstanbul İli Örneği
Şerife Gonca ZEREN1, Yağmur AMANVERMEZ1, Arzu BUYRUK GENÇ2, Ece ERMUMCU3, Tuba KALAY4, Begüm SATICI1, Ahmet Selçuk YILMAZ5
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Maçka Pakmaya Hüsamettin Ziler Ortaokulu, İstanbul, Türkiye
3Şehit Abdülkadir Yüzbaşıoğlu Ortaokulu, Ankara, Türkiye
4Biruni Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, İstanbul, Türkiye
5Ahmet Hazım Uluşahin İmam Hatip Ortaokulu, Konya, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Kariyer merkezi, Kariyer psikolojik danışmanlığı, Yükseköğretim

Pek çok üniversite öğrencisi kariyer konusunda sorun yaşamakta ve bu sorunları çözmek amacıyla kariyer psikolojik danışmanlığı gibi profesyonel yardıma ihtiyaç duymaktadır. Öğrencilerin kariyer konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üniversitelerde kariyer merkezleri hizmet vermektedir. Bu araştırmanın amacı üniversitelerin kariyer merkezlerinin yapısı, işlevleri, sunduğu hizmetler, öğrencilerin bu merkezlere başvurma nedenleri, kariyer merkezlerinin güçlü ve geliştirilmesi gereken yönleri bakımından incelemektir. Bu doğrultuda araştırmacılar tarafından oluşturulan Kariyer Merkezi Anketi ile İstanbul’daki dördü devlet ve yedisi vakıf üniversitesi olmak üzere 11 üniversitenin kariyer merkezinden veri toplanmıştır. Bulgular doğrultusunda yükseköğretimde yararlanılabilecek kariyer merkezi modeli için öneriler sunulmuştur.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 48130162 defa ziyaret edilmiştir.