Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2018, Cilt 8, Sayı 1, Sayfa(lar) 117-126
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2018.254
Akademik Kültürün Oluşmasında Akademisyenlerin Bireysel Mesleki Rollerinin Etkisi
Kamil YILDIRIM
Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Aksaray, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Akademik kültür, Mesleki iyilik, Model

Kültür teorisi, birey ve kültür arasında karmaşık ve farkedilmesi güç etkileşimleri önerir. Bu etkileşimin doğasını anlamak için akademisyenlerin bireysel rollerini test ettik böylece farklı bir kültürel bağlamda mevcut bilgiye yeni bir katkı yapmayı amaçladık. 2016 Bahar döneminde veri toplama araçları olarak Akademik Kültür Ölçeği ve Akademisyenlerin Mesleki İyilik Algısı Ölçeğini kullandık. Küme ve rastgele örnekleme tekniğiyle seçilen 303 akademisyene ait verileri çoklu regresyon analizi ve yol analizlerini kullanarak inceledik. Kültür ve birey arasında karşılıklı etkiyi tespit ettik ve bireysel özellikleri temsil eden akademisyenlerin mesleki iyilik algısının akademik kültür üzerinde daha güçlü etkisini belirledik. Böylece, devam eden tarihi tartışmada bireysel görüşü destekleyen bir sonuç elde ettik. Bulgulara dayalı olarak akademik kültürün oluşumunda, teşvik mekanizmalarının düzenlenmesi, sorumluluklar ve kuralların belirlenmesinin iki yönetsel araç olduğunu belirledik. Ek olarak, eğer akademisyenler daha iyi işbirliğine sahip olur ve onların başarıları takdir edilirse, akademik kültürün daha olumlu olacağını önerdik.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 48731903 defa ziyaret edilmiştir.