Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2018, Cilt 8, Sayı 1, Sayfa(lar) 127-135
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2018.255
Öğrenci Sinizmi: Üniversiteye Yönelik Sinik Tutumlar Ölçeğini Türkçe’ye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Analizi
Gamze KASALAK1, Mehmet ÖZCAN2
1Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Antalya, Türkiye
2Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Nevşehir, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Öğrenci Sinizmi, Sinik Tutumlar, Üniversiteye Yönelik Sinik Tutumlar, Yükseköğretim, Öğretmen Adayları

Bu araştırmanın amacı, Brockway, Carlson, Jones ve Bryant (2002) tarafından geliştirilen “Üniversiteye Yönelik Sinik Tutumlar Ölçeği”nin Türkçeye uyarlamasına yönelik geçerlik ve güvenilirlik çalışmalarını gerçekleştirmektir. Çalışma grubu 1’de, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören 3. sınıf öğretmen adayları yer almakta olup; ölçeğin Türkçe formu ile İngilizce formu arasındaki tutarlılığı belirlemek için dilsel eşdeğerlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu 2’de ise, uygun örnekleme yöntemi esas alınarak belirlenen ve 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi, İngiliz Dili, Matematik, Okul Öncesi, Sınıf, Sosyal Bilgiler ve Türkçe Eğitimi ile Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı 3. ve 4.sınıflarında öğrenim gören öğretmen adayları yer almaktadır. Elde edilen bulgulara dayalı olarak Üniversiteye Yönelik Sinik Tutumlar Ölçeği’nin öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri üniversiteye yönelik sinizm tutumlarını değerlendirmede uygun bir veri toplama aracı olduğu söylenebilir. Bu araştırma kapsamında öğrenci sinizmi kavramı ulusal literatüre tanıtılmış olup; öğrencilerin üniversitelerine yönelik sinik tutumlarını değerlendirmede kullanılabilecek bir ölçeğin Türkçeye uyarlaması ile geçerlik ve güvenirlik analizleri gerçekleştirilmiştir.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 48271873 defa ziyaret edilmiştir.