Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2018, Cilt 8, Sayı 1, Sayfa(lar) 145-161
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2018.257
Türkiye’de Yükseköğretimde Öğrencilerin Dil Öğrenirken Hissettikleri Öğrenilmiş Çaresizliğin İncelenmesi
Gökçe DİŞLEN DAĞGÖL
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Mütercim Tercümanlık Bölümü, Adana, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Öğrenilmiş çaresizlik, Dil öğrenimi, Yetişkin eğitimi

Öğrenme çok boyutludur, doğası gereği sürekli gelişir ve çeşitli faktörlerden etkilenerek yaşam boyu sürer. Bu faktörlerden biri olan öğrencilerin zihinsel yaşantıları öğrenme sürecini besler ve tamamlar, çünkü öğrencilerin öğrenmeye ilişkin bakış açıları kendi öğrenmelerini şekillendirir. Yanlış yorumlamalar veya olumsuz inançların da bu süreçte şekillendirici etkisi vardır.

O nedenle, çalışmanın amacı yabancı dil olarak İngilizce öğreniminde üniversite öğrencilerinin yaşadıkları öğrenilmiş çaresizliği ve bunun arkasındaki nedenleri incelemektir. Veri Türkiye’deki bir devlet üniversitesinden toplanmıştır ve katılımcılar amaçsal örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Çalışmanın katılımcıları üniversitede birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfta okuyan öğrencilerden oluşmaktadır. Veriler Öğrenilmiş Çaresizlik Ölçeği, öğrenilmiş çaresizlik açık uçlu anketi ve konu ile ilgili hazırlanmış nitel bir tablo ile toplanmıştır. Nicel data SPSS programı ile analiz edilmiş olup, nitel veri içerik analizi ile incelenmiştir. Bu yönüyle çalışma, karma araştırma modelini kullanmıştır. Çalışma sonucunda öğrenilmiş çaresizliği olan ve olmayan olarak iki grup bulunmuştur ve öğrencilerin dil öğrenen olarak öz kavramları ile birlikte İngilizce öğreniminde çaresizliğe yönelik inançları sunulmuştur.


[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 48500391 defa ziyaret edilmiştir.