Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2018, Cilt 8, Sayı 1, Sayfa(lar) 172-183
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2018.259
Tartışmalı Bir Konu: Yabancı Dilde Yeni Kelimelerin Anlamsal Bağıntılı veya Anlamca İlişkisiz Gruplar Halinde Öğretilmesi
Mustafa SARIOĞLU
Bursa Teknik Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Bursa, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Bozucu etki kuramı, Anlamsal bağıntılı sözcük grubu, Anlamca ilişkisiz sözcük grubu, Anlamsal bağıntılı kelimeleri sınıflama, Yabancı dilde kelime öğrenimi ve öğretimi

Yapılan araştırmalarda, yabancı dilde yeni kelimelerin anlamsal bağıntılı gruplar halinde mi yoksa anlamca ilişkisiz gruplar halinde mi öğretilmesi gerektiği konusunda fikir birliği bulunmamaktadır. Bu konudaki çalışmaların çoğu, anlamsal bağıntılı kelimelerin birlikte öğretilmesinin sakıncalı olduğunu iddia etmektedir. Bunu savunan çalışmaların büyük bir kısmı daha çok laboratuvar koşullarındaki yapay çalışmalar olduğundan, bu tartışmalı konunun açığa kavuşturulması için doğal ortamda gerçekleştirilmiş sınıf içi araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Gerçek bir sınıf ortamında yapılmış bu çalışma, yabancı dilde yeni sözcüklerin anlamsal bağıntılı veya anlamca ilişkisiz gruplar halinde sunulmasının öğrencilerin bu kelimeleri öğrenmesi üzerindeki etkilerini araştırmaktadır. 12 hedef kelime, İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen 44 Türk öğrenciye anlamsal bağıntılı veya anlamca ilişkisiz gruplar halinde öğretilmiştir. Öğretim sırasında resimli kelime kartları kullanılmış ve görsel olarak zenginleştirilmiş örnek cümleler yardımıyla öğrencilerin hedef kelimelerle birkaç kez karşılaşması sağlanmıştır. Çalışma sonuçları, her iki durumda da öğrencilerin yeni kelimeleri etkili bir şekilde öğrendiklerini göstermiştir. Bulgular ışığında, kelimelerin anlamsal bağıntılı veya anlamca ilişkisiz gruplar halinde öğretilmesi arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Dolayısıyla, doğal bir sınıf ortamında gerçekleştirilen bu çalışmada, anlamca ilgili kelimelerin birlikte öğretilmesinde herhangi sakınca tespit edilememiştir.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 48324092 defa ziyaret edilmiştir.