Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2018, Cilt 8, Sayı 2, Sayfa(lar) 227-235
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2018.265
Üniversitelerin Fonksiyonel Dönüşümü: Literatür Üzerinden Bir Değerlendirme
Mehmet Ali TOPRAK
Adıyaman Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Cografya Bölümü, Adıyaman, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Üniversiteler, Literatür değerlendirmesi, Harcama etkileri, Bilgi etkileri, Fonksiyonel dönüşüm

Üniversitenin etkileri ile ilgili oldukça geniş bir literatür mevcuttur. Söz konusu çalışmalarda kullanılan yöntemler ve yaklaşımlar göz önünde bulundurularak yapılan literatür sınıflandırma çalışmaları vardır. Ancak küresel ve belirli bir ülke gündemi baz alınarak bir değerlendirmeye rastlanmamıştır. Kanımca üniversitenin etkileri ile ilgili yığın literatürün tarihsel olarak değerlendirilmesi üniversitenin geçirdiği fonksiyonel dönüşüm hakkında önemli bilgiler verecektir. Üniversite kurumu, toplumsal bir üretimin sonucudur. Bu kurum toplumsal gelişmelere yön verdiği kadar söz konusu gelişmelerden de etkilenmektedir. Bu çalışmada üniversitenin etkileri ile ilgili literatür dil kriterine göre değerlendirilmiştir. Günümüz ‘Lingua Franca’sı İngilizce ve yerel düzeyi temsil etmek için Türkçe’de yapılan üniversite etki çalışmaları içerikleri ve yapıldıkları tarih baz alınarak sınıflandırılmıştır. Yapılan değerlendirme sonucu üniversitenin yıllar içinde fonksiyonel dönüşüm geçirdiği belirlenmiştir. Bunun yanında İngilizce ve Türkçe’de yapılan çalışmalar arasında benzerlik ve farklılıklara ulaşılmıştır. Üniversitenin harcama etkilerini ortaya koyan Tip 1 çalışmalar İngilizce’de 1960’larda, Türkçe’de ise 1990’lı yıllarla beraber yapılmaya başlanmıştır. Üniversitenin bilgi etkilerini konu alan Tip 2 çalışmalarda ise tarihsel bir paralellik olduğu saptanmıştır.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 48142957 defa ziyaret edilmiştir.